Heighlights

W dyskusji „Okrągłego stołu” na rzecz zrównoważonego rolnictwa nie można było pominąć upraw ekologicznych. W 2011 r. było ok. 21 tys. gospodarstw...

„Potrzebujemy innowacji, aby skierować Europę z powrotem na drogę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz aby sprostać głównym wyzwaniom, takim...

Od czerwca 2011 roku obowiązuje nowe rozporządzenie UE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (dyrektywa 2009/128/WE). Nakłada ona na...

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rynkach owoców i warzyw. Nowe regulacje wdrażają zmienione przepisy unijne ograniczające pomoc...

Senat przegłosował bez poprawek ustawę o nasiennictwie. Teraz czeka ona na podpis prezydenta. Ustawa, uchwalona przez Sejm 9 listopada, wzbudziła...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wspiera uprawę ekologiczną, propagując żywność produkowaną z ograniczeniem środków ochrony i nawozów....

Tegoroczna Gala Finałowa II edycji konkursu „Nakręć się na zdrowie” odbyła się 23 października 2012 roku w Sali „Wzorcownia” w budynku Ministerstwa...

Laureata Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym wyłoniono 28 września br. o godz. 13:00 w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego podczas...

Żywność ekologiczna jest zdrowa i droższa od produktów z upraw konwencjonalnych średnio o 20-50%. Wynika to z tego, że gleba w gospodarstwach...
Eko-uprawy.pl © 2020