Rolnicy ekologiczni ponownie w Przysieku podczas Dożynek Ekologicznych

przysiek18 września br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku, przy okazji Festynu „Barwy Lata, Dary Jesieni” odbyły się już XVIII Dożynki Ekologiczne. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się mszą polową, podczas której rolnicy ekologiczni oraz zaproszeni goście podziękowali za zebrany plon, a następnie  barwnym korowodem  ze starostami dożynkowymi Bogusławą Szmigielską i Józefem Corą, przeszli przy akompaniamencie zespołu folklorystycznego „Kruszynioki” pod scenę przed budynkiem Oddziału KPODR, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie festynu. Tym corocznym akcentem rozpoczęły się targi żywności ekologicznej pochodzącej z certyfikowanych gospodarstw i przetwórni.
Dożynki to czas kiedy to w Przysieku jest okazja by zapoznać się z marką produktu ekologicznego i kupić go bezpośrednio u producenta,  rolnika bądź też przetwórcy.  Przy okazji Dożynek promowano Międzynarodowy projekt BEARS IMPLEMENTATION. Głównym celem projektu BERAS  jest ograniczenie wypływu zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego do wód w celu ratowania środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego poprzez propagowanie pro-ekologicznych metod produkcji opartych na właściwym obiegu materii stanowiącym podstawę systemu produkcji w gospodarstwie rolnym „od pola do stołu”
Oprócz typowej prezentacji stoisk tego dnia oficjalnie podsumowano etap wojewódzki konkursu Na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Za pośrednictwem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, OT Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy oraz Kujawsko-pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie wręczono nagrody laureatom konkursu.
Laureaci w osobach: Henryk Klugowski z miejscowości Chełmoniec w kategorii „ekologia-środowisko” oraz Adam Skonieczny z miejscowości Ignackowo w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe” będą reprezentować województwo kujawsko-pomorskie podczas ogólnokrajowego etapu konkursu.
     Tradycyjnie już podczas Dożynek odbył się konkurs na najbardziej atrakcyjne stoisko ekologiczne  w którym to  zwyciężyła Pasieka „Eko- Barć” 1954 z Biernatki
w Borach Tucholskich, drugą nagrodę zdobyła Piekarnia  „Bio Bielik” z Nowej Wioski w powiecie bydgoskim, a trzecią – Wytwórnia Makaronu BIO z Pokrzydowa niedaleko Brodnicy.
Dużym powodzeniem wśród gości festynu cieszył się konkurs wiedzy „Z ekologią na Ty”, gdzie można było wygrać krzewy ozdobne ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Współorganizatorami festynu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych EKO ŁAN, Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych Św. Franciszka z Asyżu SERCE EKOZIEMI, Związek Rolników Ekologicznych BIOPOLSKA, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urząd Gminy Zławieś Wielka.

Agnieszka Dobosz-Idzik

Eko-uprawy.pl © 2024