Co z rolnictwem ekologicznym po 2013 roku?

3 uprawy ewelina wiacek„Potrzebujemy innowacji, aby skierować Europę z powrotem na drogę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz aby sprostać głównym wyzwaniom, takim jak dostęp do surowców, zrównoważone rolnictwo oraz starzenie się naszego społeczeństwa. Europejskie partnerstwa innowacyjne zlikwidują odgradzające nas mury, usuną wąskie gardła, oraz pozwolą skupić wysiłki na kwestiach, które mają duże znaczenie dla naszych obywateli i przedsiębiorstw." José Manuel Barroso

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego Europy jest ważnym, jeśli nie najważniejszym, zadaniem na lata 2014-2020.  Popyt na żywność, pasze dla zwierząt, błonnik pokarmowy, biomasę prawdopodobnie wzrośnie do 2050 r. w niektórych segmentach nawet o 70% (FAO). Wydajność gleb nie nadąża za rosnącymi potrzebami rynku i w związku z tym rośnie presja na środowisko i zasoby naturalne. Z badań wynika, że 40% gleb w Europie jest złej jakości wskutek niewłaściwego gospodarowania (zanieczyszczenie azotanami), a populacja ptaków zmniejszyła się o 20-25%.
Priorytetem staje się zwiększenie produkcji rolnej, ale z ograniczeniem niekorzystnych zjawisk dla środowiska. Konieczne są badania naukowe i innowacje, aby dostarczyć wystarczająco dużo żywności w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.
W ramach Wspólnej Polityki Rolnej w następnej perspektywie budżetowej powinno dojść do zacieśnienia współpracy między placówkami badawczymi a rolnikami i transferu wiedzy do praktyki rolniczej w skali Europy, poszczególnych krajów i regionów. Planuje się wprowadzić innowacje zwłaszcza w rolnictwie ekologicznym, podtrzymanie bioróżnorodności biologicznej, poprawić jakość gleb, dbałość o bezpieczeństwo żywności i zdrowy styl życia.
Europejskie partnerstwa innowacyjne to nowy sposób podziału pieniędzy z unijnego budżetu w projekcie Europa 2020 „Unia innowacji”, z uwzględnieniem dofinansowania na doradztwo, nowatorskie rozwiązania prowadzące do zrównoważonego rozwoju, usuwania blokad we wprowadzaniu udogodnień i przyjaznych rozwiązań.

Źródło: http://europa.eu

Eko-uprawy.pl © 2024