Dlaczego ekologiczna żywność jest droga?

Żywność ekologiczna jest zdrowa i droższa od produktów z upraw konwencjonalnych średnio o 20-50%. Wynika to z tego, że gleba w gospodarstwach ekologicznych nie może być nawożona sztucznymi nawozami oraz musi znajdować się w bezpiecznej odległości od źródeł emisji spalin. Wysoka cena  żywności ekologicznej odzwierciedla prawdziwe jej koszty. Produkcja ekologiczna jest bardziej pracochłonna - wymaga większych nakładów pracy ręcznej, np. zwalczanie chwastów, tradycyjne metody przetwarzania produktów. Plony osiągane przez rolnika ekologicznego są o wiele niższe, niż w przypadku rolnika stosującego nawozy sztuczne. Rolnik prowadzący ekologiczne uprawy musi przestrzegać rygorystycznych zasad w trakcie wzrostu rośliny. Do ograniczeń w gospodarstwie ekologicznym należy np. konwersja - przestawienie gospodarstwa na metodę ekologiczną. Okres konwersji trwa zwykle 2 lata, a w przypadku upraw wieloletnich jest dłuższy i polega na zaniechaniu jakichkolwiek upraw. Celem przerwy w zasiewach jest rozkład stosowanych wcześniej środków agrochemicznych oraz osiągnięcie równowagi ekologicznej w gospodarstwie. Produkcja żywności ekologicznej jest również obarczona wyższym niż żywność konwencjonalna stopniem ryzyka. W sytuacji, w której uprawy są narażone na porażenie przez różne patogeny, dozwolone są jedynie działania interwencyjne ograniczone do środków fizycznych oraz biologicznych. Producent może zastosować jedynie preparaty wirusowe lub bakteryjne, pułapki, substancje feromonowe oraz wyciągi roślinne. Przepisy dotyczące żywności ekologicznej określają także zasady przechowywania, konfekcjonowania i transportu produktów ekologicznych. Warzywa i owoce pochodzące z upraw ekologicznych są bogatsze w wartości odżywcze. Np. ekologiczne jabłka ‘Golden Delicious’ posiadają aż 32% więcej fosforu, 19% więcej antyoksydantów i 9% więcej błonnika. Na końcową cenę żywności ekologicznej duży wpływ ma również przestrzeganie zasad fair trade. Zasada sprawiedliwego handlu odnosi się głównie do produktów importowanych z krajów nisko rozwiniętych, w których zyski z produkcji roślinnej są zagarniane przez wielkie koncerny. Wyższe ceny żywności ekologicznej w Polsce spowodowane są m.in. ograniczoną liczbą dostawców ekologicznych płodów rolnych. Jednak z roku na rok rośnie liczba rolników, którzy mogą znakować swoje produkty certyfikatem rolnictwa ekologicznego.


Źródło: Gazeta Prawna, senior.pl, Zdrowa żywność

Eko-uprawy.pl © 2024