Konkurs Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym

Laureata Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym wyłoniono 28 września br. o godz. 13:00 w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego podczas etapu wojewódzkiego konkursu. Do etapu wojewódzkiego przystąpiło laureaci etapu szkolnego w sumie reprezentanci 4 szkół Rolniczych zainteresowanych konkursem.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała Wojewódzka Komisja Konkursowa  powołana przez Dyrektora Kujawsko-pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w następującym składzie:
 
1. Przewodniczący
 
Bożena Błaszczyńska- przedstawiciel Kujawsko-pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
2. Członkowie
 
Anna Świeżak- przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
 
Agnieszka Dobosz-Idzik- przedstawiciel Kujawsko-pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Do etapu wojewódzkiego w regionie kujawsko-pomorskim przystąpiły szkoły:
1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w KOWALU
2. Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu
3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w BYDGOSZCZY
4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w  STARYM  BRZEŚCIU
 
Podczas etapu wojewódzkiego 4 uczestników, miało za zadanie rozwiązać test składający się z 40 pytań testowych. Test nie należał do łatwych a mimo to uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy. 
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
 
1 miejsce - Krzysztof Szymczak - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w KOWALU
 
2 miejsce- Marta Kaczawska- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w  STARYM  BRZEŚCIU
 
3 miejsce – Bożena Szpojda- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w BYDGOSZCZY
 
4 miejsce – Jarosław Siłakowski - Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu
 
Zwycięzca wojewódzkiego etapu Krzysztof Szymczak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu będzie zmagał się z rywalami z całej Polski podczas ogólnokrajowego konkursu  już 5 października br . w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. 
 
 
Agnieszka Dobosz-Idzik
Eko-uprawy.pl © 2024