Co nam daje ekologiczne rolnictwo?

W dyskusji „Okrągłego stołu” na rzecz zrównoważonego rolnictwa nie można było pominąć upraw ekologicznych. W 2011 r. było ok. 21 tys. gospodarstw ekologicznych na ok. 600 tys. ha. Niestety większość stanowią łąki. Mamy mniej niż 300 przetwórni, co też wpływa na ilość produktów, którymi zainteresuje się klient. To też powoduje, że nasza naturalna żywność jest wyjątkowo droga. W Austrii np. jej ceny są tylko o 5% wyższe od produktów wytworzonych metodami konwencjonalnymi.
10 fasola ewelina wiacekNasze gospodarstwa ekologiczne niewiele produkują na rynek. Świadczy o tym także fakt, iż od 75% do 100% dochodów takich rolników stanowią dotacje. To zapewne skutek obowiązujących przepisów, które stanowią, że co prawda rolnik musi zadeklarować, na co przeznaczy swój plon (sprzedaż, pasza, kompostowanie), ale nie jest zobowiązany do przedstawienia faktur. Powstawanie gospodarstw ekologicznych nastawionych na zysk wyłącznie z dopłat spowodowało, że w planowanych od 2014 r. przepisach przewiduje się zmiany, które spowodują, iż ta produkcja stanie się bardziej użyteczna.
Zdaniem prof. Stefana Pruszyńskiego „moda” na ekologię w Europie spowodowana była nie tylko postępującym skażeniem środowiska, ale i nadprodukcją żywności w krajach Unii.
W dyskusji, tak jak i na co dzień, zderzały się zdania zwolenników i sceptyków rolnictwa ekologicznego. Jednego na pewno nie można odmówić produkcji ekologicznej – jest inspiracją dla rolnictwa, szczególnie integrowanej ochrony.

Eko-uprawy.pl © 2024