Biopestycydy wchodzą do akcji

7 uprawy ekologiczne ewelina wicekOd czerwca 2011 roku obowiązuje nowe rozporządzenie UE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (dyrektywa 2009/128/WE). Nakłada ona na państwa członkowskie wdrożenie do końca listopada 2012 roku krajowych planów działania w tym zakresie. 
W Niemczech założono znaczący wzrost odsetka niechemicznych środków w ochronie roślin (biologiczne, biotechnologiczne i mechaniczna kontrola szkodników). Pracuje się nad wdrożeniem systemu monitoringu, który określi, jakie metody, środki są skuteczne. Biologiczne środki będą bardziej promowane, a doradcy szkoleni, aby częściej polecali ekologiczne metody ochrony roślin. 
 
Źródło: IBMA-Presseinformation/bio-markt.info, fruchtportal.de 
Eko-uprawy.pl © 2024