Twoja przeglądarka Internet Explorer 6 nie obsługuje niektórych elementów serwisu. Wskazana jestaktualizacja.

Newsletter

Dobry rok dla jagód
Sezon 2012 dla czarnych jagód były bardzo dobry. Cena za 1 kg owoców wynosiła od 12 do 15 zł. Przy trasie Warszawa – Lublin miejscami pobocze wyglądało jak targowisko, gdyż sprzedających owoce jagód nie brakowało. Mimo to, że sezon na te owoce dobiega końca - cena nie zmienia się. 
 
Podczas wakacji zbiór jagód to ważne źródło dochodu dla młodych i starszych zbieraczy wolne od podatku dochodowego PIT (jeśli są one zbierane osobiście lub przez członków rodziny).  Zwolnienie

Czytaj więcej o: Dobry rok dla jagód

Wg raportu agendy Komisji DG AGRI w latach 2000-2008 areał przeznaczony w  UE pod rolnictwo ekologiczne wzrósł z 4,4 do 7,6 mln ha. Najbardziej spektakularny  wzrost dotyczył krajów UE12, gdzie przyrost wyniósł średnio 20% rocznie, osiągając w 2008  roku 1,46 mln ha. W UE 15 areał ekogospodarstw jest jednak większy tzn. na poziomie 6,2  mln ha, czyli 80% całkowitego obszaru tego rolnictwa w UE (przyrastał w tempie 6%  rocznie). W 2008 roku największy areał dotyczył Hiszpanii (1,3 mln ha), Włoch (1 mln ha),  Niemiec (0,91 mln ha), Wielkiej Brytanii (0,72 mln ha) oraz we Francji (0,58 mln ha)  osiągając łącznie w tych krajach 56,8% całkowitej powierzchni w UE.

Czytaj więcej o: Które państwa stawiają na ekologię?


Zaproszenia

Właściciel serwisu i zarządzający nie biorą odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w portalu.