Które państwa stawiają na ekologię?

8Wg raportu agendy Komisji DG AGRI w latach 2000-2008 areał przeznaczony w  UE pod rolnictwo ekologiczne wzrósł z 4,4 do 7,6 mln ha. Najbardziej spektakularny  wzrost dotyczył krajów UE12, gdzie przyrost wyniósł średnio 20% rocznie, osiągając w 2008  roku 1,46 mln ha. W UE 15 areał ekogospodarstw jest jednak większy tzn. na poziomie 6,2  mln ha, czyli 80% całkowitego obszaru tego rolnictwa w UE (przyrastał w tempie 6%  rocznie). W 2008 roku największy areał dotyczył Hiszpanii (1,3 mln ha), Włoch (1 mln ha),  Niemiec (0,91 mln ha), Wielkiej Brytanii (0,72 mln ha) oraz we Francji (0,58 mln ha)  osiągając łącznie w tych krajach 56,8% całkowitej powierzchni w UE.

Nowi członkowie Unii  UE 12 mieli mniejszy udział gospodarstw ekologicznych niż państwa starej Unii, odpowiednio  2,8% i 4,9%. W 2008 roku w Szwecji 10,9% gruntów rolnych przeznaczona była pod ekorolnictwo (drugi kraj pod względem udziału po Austrii), tak samo w Estonii (10,9%)  natomiast w Czechach i Łotwie było to około 9%. Średnia dla całej unii UE 27 to 4,3%. Wg  raportu Komisji w 2008 roku w 197 tys. gospodarstw w UE 27 zajmowało się produkcją  ekologiczną czyli 1,4% wszystkich gospodarstw w Unii, jakkolwiek w UE 12 było to 0,6%  (najmniej w Rumunii i Bułgarii – poniżej 0,1%). Tymczasem w Austrii 15,5% areału dotyczy  gospodarowania ekologicznego, a 12% farm jest ekologiczna.  Wbrew wzrostowi areału sprzedaż sektora dotyczy tylko 2% żywności ogółem w Unii. Ponad  80% ekożywności jest konsumowana w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Wielkiej Brytanii,  Francji i Włoszech z rocznym wzrostem 18,1% obejmującym Francję w latach 2005–2009.  Największy udział ekożywności w sprzedaży spożywczej był w Austrii – 5% rynku, natomiast  najmniej w UE12 – poniżej 0,2%. Przegląd obejmuje też rodzaj upraw ekologicznych w UE i  w 2006 roku średnio w UE obszary trawiaste obejmowały 47,1% ekoareału, a ekologiczne  uprawy rolne jedynie 23,2% (największe obszary dotyczą zbóż z Włochami i Niemcami na  czele).
W Wielkiej Brytanii w 2009 roku sprzedaż ekologicznej żywności, napojów i innych  produktów zmniejszyła się o 12,9% do 2,2 mld euro (wg raportu Soil Association). Wbrew  trendowi, kryzysowi oparła się sprzedaż ekologicznego mleka, ekożywności dla dzieci oraz  ekoproduktów kosmetycznych. W bieżącym roku oczekuje się 5% wzrostu sprzedaży  ekologicznych produktów, więc najprawdopodobniej nie uda się osiągnąć rezultatów  sprzedaży w 2008 roku. Nie można nie zauważyć wzrostu sprzedaży w dłuższym przedziale  czasowym, bowiem od 1999 roku sprzedaż wzrosła 3-krotnie, natomiast o 50% w ciągu 5 lat.  Wbrew kryzysowi udział sprzedaży produktów ekologicznych np. w sklepach Waitrose wzrósł  dzięki redukcji cen podstawowych produktów, co było pomocne w rywalizacji z tanimi  sieciami marketów jak np. Lidl czy Aldi. Przemysł produktów ekologicznych planuje trzyletnią  kampanię dla poprawy świadomości konsumentów o wartości 2,3 mln Euro przy częściowym  zabezpieczeniu funduszy z UE.

Unia zgodziła się też na finansowanie kampanii Organik UK z  funduszem 1,1 mln Euro od 75 detalistów, marek i kilku sieci sklepów. Kampania ma  podobny charakter do tych zorganizowanych w Hiszpanii oraz Włoszech, a prowadziła ją  agencja Haygarth w okresie od września do końca 2010 roku. Unijne wymagania zakładają  nie wspieranie indywidualnych marek. Soil Association dąży do tego by konsumenci odkryli  ekoprodukty i by pokazać im motywację do zakupów.  W Irlandii obszar przeznaczony pod rolnictwo ekologiczne podwoił się w ciągu ostatnich 10  lat. Na zielonej wyspie jest obecnie 1632 ekologicznych producentów, którzy gospodarują na  52 390 ha co odpowiada 1,2% gruntów rolnych. Wzrost udziału do 5% będzie wymagał akcji  promocyjno-marketingowych oraz badań. Producenci ekologicznego mięsa zostali  zobligowani do zwiększenia produkcji z 2500 bydła na wewnętrzne potrzeby do 10 tys. aby  zaspokoić popyt na ekologiczną żywność w Europie. Irlandia produkuje 27 tys. ekologicznych  jagniąt. Rynek żywności ekologicznej wart jest w tym kraju około 90 mln Euro, z czego 35%  sprzedaży przypada na owoce i warzywa, natomiast 17% na jogurty.

Źródło: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa,www.fapa.com.pl,

http://www.agronews.com.pl/pl/0,21,8542,ktore_panstwa_stawiaja_na_ekologie.html
Eko-uprawy.pl © 2023