Twoja przeglądarka Internet Explorer 6 nie obsługuje niektórych elementów serwisu. Wskazana jestaktualizacja.

Newsletter

 

Hiszpanie nadal stoją na czele produkcji ekologicznej w Europie. W 2018 powierzchnia upraw ekologicznych w tym kraju wzrosła do 2 082 000 hektarów.  Jednak mimo że południowa Europa produkuje, to północna część Europy jest największym konsumentem żywności ekologicznej. 

Powierzchnia upraw ekologicznych w krajach Europy Południowej stanowi 44,9% całkowitej produkcji ekologicznej, jednak spożycie tych produktów leży w przeważającej mierze po stronie północnej części UE.

Rolnictwo ekologiczne nadal stanowi 6,7% całkowitej powierzchni użytków rolnych w UE. Pod względem powierzchni upraw ekologicznych na pierwszym miejscu jest Hiszpania, na drugim miejscu klasują się Włochy, a na trzecim Francja. Te trzy kraje wraz z Niemcami stanowią ponad połowę całkowitej powierzchni upraw ekologicznych w UE (54,4%).

Powierzchnia upraw ekologicznych w Hiszpanii zajmuje obszar 2 082 000 hektarów. Oznacza to wzrost o 3,1% w porównaniu z 2016 rokiem. Połowę tego obszaru zajmują trwałe użytki zielone. Pozostałe uprawy przedstawiają się następująco: 10,7% zboża, 9,7% oliwki, 6,7% owoce, 5,3% winorośl oraz 2,8% warzywa i ziemniaki. Połowa upraw ekologicznych znajduje się w Andaluzji.

Wydatki na żywność ekologiczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca Hiszpanii to 36,33 EUR (wzrost o 12,58% w porównaniu z 2015 r.). Warto wspomnieć również, że konsument hiszpański wybiera głównie ekologiczne warzywa i ziemniaki (18,5%), mięso (15%), zboże i ryż (11,5%), owoce i przetwory (11%), oliwa z oliwek (8%) oraz mleko i produkty mleczne (6,5%).

Źródło: ecological.bio

 


Zaproszenia

Właściciel serwisu i zarządzający nie biorą odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w portalu.