ProBio Emy w uprawie cebuli

Efektywne mikroorganizmy zastosowane w warzywnictwie pozwalają uzyskać lepsze efekty. Dr inż. Ryszard Stanek wypróbował ich działanie w uprawie cebuli. Już dwa sezony prowadzona jest ocena porównawcza na plantacjach pokazowych.  Po zastosowaniu EM-ów poprawiła się struktura gleby, pojemność wodna, udało się zlikwidować zaskorupienie, zastoiska wodne. W drugim roku po przeprowadzonych analizach gleby można było zaprzestać stosowania nawozów fosforowo-potasowych, a dawkę azotu udało się zmniejszyć o 30%.
Zaprawiane EM-ami nasiona cebuli mają większą energie wschodów. Zwiększa się odporność siewek cebuli na suszę.

Eko-uprawy.pl © 2022