Wielka Brytania – szkolenia ekologiczne dla producentów

10Plantatorzy w West Midlands mają możliwość uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez specjalistów od upraw ekologicznych dofinansowanych w 80% przez LandSkills West Midlands. Warsztaty są prowadzone od stycznia do końca marca 2011 roku. Wykładowcy skupiają się na maszynach do intensywnego ogrodnictwa, hodowli roślin do intensywnej produkcji warzyw, cięciu sadów owocowych, skutecznej ochronie przed szkodnikami i chorobami roślin warzywnych, niechemicznym niszczeniu chwastów.

Szkolenie to ma na celu przekazanie umiejętności producentom w obliczu wyzwań nowoczesnej produkcji, nauczenie uprawy bez użycia środków chemicznych z wykorzystaniem rozwiązań technicznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, a przede wszystkim o zwiększenie rentowności produkcji ekologicznej."

Źródło: hortweek.com, freshplaza.com

Eko-uprawy.pl © 2022