Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w 2010 roku

W 2010 r. powierzchnia użytków rolnych w okresie konwersji stanowiła 40,6 %, natomiast powierzchnia użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji 59,4 % łącznej powierzchni ekologicznych użytków rolnych.
W 2010 r. największa była łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w województwach: zachodniopomorskim (98 023,05 ha), warmińsko-mazurskim (75 241,86 ha) oraz mazowieckim (46 229,37 ha).
W wymienionych trzech województwach znajdowało się 42,3 % łącznej powierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce. Najmniejsza była powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w województwach: opolskim (3 180,10 ha), śląskim (5 738,89 ha) oraz łódzkim (7 671,14 ha).
Analizując dane dotyczące powierzchni ekologicznych użytków rolnych w 2010 r. można stwierdzić, że w większości województw powierzchnia użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji była większa od powierzchni użytków rolnych w okresie konwersji. Jedynie w województwach łódzkim, podlaskim i warmińsko-mazurskim powierzchnia ta była mniejsza.

Struktura ekologicznych użytków rolnych w Polsce w 2010 r.
Zboża zajmują 19,6% ekologicznych użytków rolnych w Polsce, ziemniaki - 0,4%, rośliny na paszę - 20,6%, rośliny strączkowe na suche nasiona - 0,9%, rośliny przemysłowe - 0,7%, warzywa - 1%, łąki i pastwiska - 42,3%, uprawy sadownicze i jagodowe -13,3%, pozostałe uprawy - 1,2%.

W 2010 r., 69,6% wszystkich producentów rolnych, prowadziło gospodarstwa zajmujące się wyłącznie produkcją roślinną, a 30,4 % prowadziło gospodarstwa zajmujące się zarówno produkcją roślinną jak i zwierzęcą.

Więcej informacji: IJHARS, Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009 i 2010

Eko-uprawy.pl © 2022