×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 77.

Dobroczynne stosowanie drożdżowych dodatków paszowych u zwierząt hodowlanych

Eko-Uprawy-0013Drożdże to jednokomórkowe grzyby, w sprzyjających okolicznościach rozmnażające się poprzez pączkowanie. Spotykane są powszechnie na całym świecie. Na rynku w sprzedaży dostępne są różnego rodzaju preparaty w formie dodatków paszowych zawierających drożdże. Uzyskiwane są z produktów ubocznych różnych gałęzi przemysłu – m.in. z drożdży piwnych, będących odpadem w przemyśle piwowarskim.
Drożdże paszowe mogą występować w dwóch postaciach – jako drożdże suszone „martwe” oraz suszone „żywe”. Drożdże „martwe” są źródłem białka, witamin i mikroelementów. Natomiast drożdże „żywe” dodatkowo wpływają korzystnie na procesy zachodzące w żwaczu. Bowiem w środowisku żwacza drożdże „żywe” zużywają tlen i produkują różne substancje czynne, przyczyniając się tym samym do namnażania szczepów bakterii mających zdolność trawienia pasz włóknistych oraz rozkładających kwas mlekowy. Dzięki temu zapobiegają powstawaniu kwasicy żwacza.

Na rynku są również dostępne dodatki paszowe zawierające nie komórki drożdży lecz metabolity drożdży, czyli produkty ich przemiany materii, powstające w wyniku fermentacji. Preparaty te służą do odżywiania flory bakteryjnej w żwaczu.
Stosując drożdżowe dodatki paszowe wspomagamy pracę żwacza zwierząt hodowlanych, przez co polepsza się ich status zdrowotny oraz potencjał produkcyjny (szczególnie ważny w przypadku krów mlecznych). Zastosowanie „żywych” kultur drożdży jest także szczególnie uzasadnione w okresie okołoporodowym. W okresie tym skarmia się znaczne ilości pasz treściwych, a drożdżowe dodatki paszowe prócz zapobiegania powstawaniu wspomnianej już kwasicy żwacza, przyczyniają się do zmniejszenia deficytu energetycznego, z reguły występującego w pierwszej części laktacji. Bardzo pozytywną konsekwencją działania drożdży jest także wyraźna poprawa strawności całej dawki pokarmowej, dzięki czemu następuje lepsze jej wykorzystanie. Przekłada się to na uzyskiwanie wyższej wydajności mlecznej oraz poprawę kondycji i wskaźników rozrodu u krów. Preparaty drożdżowe (szczególnie te na bazie żywych kultur drożdżowych) przyczyniają się także do właściwej równowagi w składzie mikroflory przewodu pokarmowego, co przekłada się na wzrost odporności organizmu, eliminowanie biegunek, oraz zmniejszenie liczby komórek somatycznych w mleku.

Oczywiście drożdże są powszechne w przyrodzie. Spotykane np. na skórkach owocowych czy w fermentujących owocach i nasionach. Spożywanie takich form drożdży to sposób jak najbardziej ekologiczny. Jednak z różnych względów raczej nigdy nie będziemy w stanie zapewnić zwierzętom wystarczającej ilości drożdży występujących w sposób naturalny. Warto więc stosować drożdżowe dodatki paszowe.

Eko-uprawy.pl © 2020