Twoja przeglądarka Internet Explorer 6 nie obsługuje niektórych elementów serwisu. Wskazana jestaktualizacja.

Newsletter

W ostatnich latach w wielu krajach obserwuje się masowe wymieranie pszczół, zjawisko to w zasadzie obecne jest już na całym świecie. Warto uświadomić sobie, że ginięcie pszczół jest problem nie tylko pszczelarzy – jest to poważny, globalny problem, który dotyczy w zasadzie każdego z nas. Pszczoła miodna odgrywa największa rolę w zapylaniu roślin – warzywa, owoce, orzechy, zioła a nawet oleje, czyli wszystko co spożywamy na co dzień, jest uzależnione od zapylania owadów.

Za wymieranie pszczół w dużej mierze odpowiedzialne są czynniki, na które nie mamy wpływu, takie jak: choroby, pogoda i głód. Jednak śmiertelność wywołana przez wymienione uwarunkowania to zaledwie 30%. Również nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin jest jedną z przyczyn ginięcia rodzin pszczelich. Choć pestycydy nie stanowią dużego procentu w całości czynników, które przyczyniają się do wymierania pszczół, to śmiertelność którą wywołują wynosi ponad 60%. Za najbardziej niebezpieczne dla owadów zapylających, uznaje się: imidaklopryd, tiametoksam, klotianidyn, fipronil, chloropiryfos, cypermetryn
i deltametryn. Niestety w Polsce i wielu innych krajach, w których obserwuje się zjawisko wymierania rodzin pszczelich nie ma zakazu stosowania pestycydów i neonikotynoidów. Nie jest to problem łatwy do rozwiązania, w wielu sytuacjach rolnicy nie mają wyboru, ponieważ brakuje alternatywnych środków, które byłyby równie skuteczne. Jednak świadomi problemu rolnicy, jeśli tylko istnieją zastępcze środki, powinni ograniczyć ilość wykorzystywania tych wyżej wymienionych, lub całkowicie z nich zrezygnować (przy wsparciu państwa), na rzecz coraz popularniejszych ekologicznych metod upraw, które mają korzystny wpływ na procesy zapylania.

Ministerstwo Rolnictwa obecnie pracuje na rozwiązaniami, które zadowalałby wszystkie strony i zapewniały bezpieczeństwo owadom zapylającym. Na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 31 stycznia 2017 roku, problem ten został szczegółowo omówiony. Resort rolnictwa, w porozumieniu z organizacjami rolniczymi, pszczelarskimi i ekologicznymi, pracuje nad wdrożeniem rozwiązań mogących złagodzić negatywne skutki dla ochrony roślin związane z ograniczeniem stosowania zapraw zawierających neonikotynoidy.

 

fot.pixabay

 


Zaproszenia

Właściciel serwisu i zarządzający nie biorą odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w portalu.