Heighlights

Duże wymagania dotyczące pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w jabłkach skłaniają sadowników do stosowania w okresie przedzbiorczym...

Projekt EkoTechProdukt pt. „Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych” – kierownik projektu...

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady WE 834/2007 art. 12 pkt 1i „ do wytwarzania produktów innych niż nasiona i wegetatywny materiał rozmnożeniowy stosuje...

W naszych rozważaniach o doborze odmian do sadu ekologicznego czas na owoce pestkowe. Na dobry początek zastanówmy się nad możliwościami...

Modny w ostatnich latach temat popularyzacji mało znanych roślin sadowniczych, sprawia, że entuzjastów zagadnienia przybywa. Ten zimozielony krzew,...

Opis: Czarne, owalne, błyszczące na pędach jaja zimują w pobliżu pąków. Objawy: Mszyca żeruje w koloniach na dolnej stronie najmłodszych liści i na...
Eko-uprawy.pl © 2022