Rosja – zagraniczne warzywa mile widziane

Import do Rosji stale wzrasta. Po rozpadzie Związku Radzieckiego, najpilniejszą kwestią stało się pokrycie zapotrzebowania na podstawowe artykuły. Od tego czasu jednak siła nabywcza rośnie, zwiększa się liczba zapytań ofertowych z największych miast (Moskwa 13 mln mieszkańców, Petersburg 6,5 mln) oraz z innych 11 liczących ponad 1 mln mieszkańców, a także zmienia struktura zakupów.
W Federacji Rosyjskiej prowadzona jest produkcja w ponad 35 tys. przedsiębiorstw na wzór dawnych kołchozów na wielu tysiącach hektarów. Podczas prywatyzacji rozpoczętej w 2000 roku, prawie 8 tys. ha zostało kupionych przez prywatnych przedsiębiorców.
Dla przykładu w firmie Matveeskoye 7500 ha przeznaczono na chów bydła mlecznego, 11 ha zajmują szklarnie z produkcją pomidorów, ogórków, oberżyn. Pomidory uprawiane są jak w Europie Północnej i na podobnym poziomie technologicznym. Wydajność wynosi 32 kg z mkw, a ogórków 43 kg z mkw.
Państwo rosyjskie zachęca do zwiększenia produkcji, ale nie przekłada się to na korzyści materialne, pomoc i subwencje.
Dużym powodzeniem tradycyjnie cieszą się ziemniaki, kapusta, marchew, cebula i buraki. Według Eurostatu są one sprowadzane z Unii Europejskiej, aby zaspokoić krajowe potrzeby. Import owoców i warzyw do Rosji ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia. Sprowadzane są one z Ukrainy, Turcji i Polski oraz Holandii, Włoch i Izraela. Dwa główne problemy importerów rosyjskich to pozyskiwanie towarów i logistyka. Stawki celne i wymagania fitosanitarne spowalniają napływ owoców i warzyw. Procedury są często torem przeszkód nie do przebycia.
W Rosji mówi się o dwóch szybkościach, a klasa średnia praktycznie nie istnieje. Najbardziej zamożni mieszkańcy zamieszkują duże miasta powyżej miliona i tam siła nabywcza konsumentów jest naprawdę duża. W mniejszych jest znacznie gorzej, a mieszkańcy szukaj tanich produktów.  W związku z tym przedsiębiorstwa importujące owoce i warzywa operują na dwóch płaszczyznach: sprowadzić towary w dużych ilościach i zaspokoić różnorodne potrzeby, pokrywając siecią sprzedaży całe terytorium kraju.
W ostatnich latach widoczna jest zmiana upodobań konsumentów owoców i warzyw. Zwiększa się grupa majętnych klientów, np. w Moskwie liczącej około 1 mln gospodarstw domowych w ogóle i 300 tys. o dochodach ponad 10 000 euro/miesiąc. Azbuka Vuksa zaopatruje właśnie tych konsumentów w 22 supermarketach w Moskwie i Petersburgu. Są otwarte w całodobowo i we wszystkie dni tygodnia. Owoce i warzywa sprzedawane tam cechuje najwyższa jakość i urozmaicony asortyment (170 rodzajów warzyw i 240 owoców w tym eko i świeże gotowe do spożycia).
Notuje się zwiększenie eksportu do Rosji: cebuli, marchwi i kapusty, ale wzrasta spożycie pomidorów i ogórków.
Źródło: Reussirfl, 2011, Bienvenue aux fruits et legumes

Eko-uprawy.pl © 2024