Jak stać się producentem ekowarzyw?

O problemach, ale także perspektywach i praktycznych stronach ekologicznej działalności opowiadają Artur Kielian - specjalista ds. rolnictwa ekologicznego i dokumentacji TÜV Rheinland Polska.
 
Wdrożenie zasad rolnictwa ekologicznego wymaga od właściciela gospodarstwa wiele trudu. Przede wszystkim, musi się on liczyć z twardymi wymaganiami stawianymi tego typu podmiotom. Mimo trudności, ekologiczna działalność na zachodzie cieszy się ogromnym, niesłabnącym powodzeniem.
W naszym kraju obserwujemy zainteresowanie pewnymi produktami rynku. W poprzednim roku zaobserwowaliśmy wielkie zainteresowanie klientów i producentów jajami kurzymi z gospodarstw ekologicznych. To jednak dopiero początek drogi, typowy dla krajów, o których wspominam. Możemy podejrzewać, że kolejne towary, które będą się cieszyć się wzrastającą popularnością wśród konsumentów to mięso i jego przetwory. Na końcu, wzrośnie popyt na ekologiczne warzywa, owoce ich przetwory oraz ekologiczne produkty ze zbóż i innych ziaren.
 
Jak zostać rolnikiem ekologicznym?
Po powzięciu decyzji, zgłoszenie powinno być skierowane do jednostek certyfikujących posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz upoważnienie do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów nadane wraz z numerem referencyjnym (np. PL-EKO-08) przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na internetowej stronie ministerstwa każdy zainteresowany znajdzie listę upoważnionych jednostek certyfikacyjnych. W tym samym serwisie dostępne są wszystkie niezbędne akty prawne określające wymagania dla działalności.
Warto bardzo dokładnie zastanowić się nad wyborem konkretnej jednostki. Należy bowiem pamiętać, iż jej eksperci, prócz kontroli poprawności funkcjonowania gospodarstwa udzielają niezbędnych wskazań pokontrolnych, pomocnych w procesie przestawienia i prowadzenia ekologicznego gospodarstwa. Współpraca z wykwalifikowanymi, zaangażowanymi ekspertami, może znacznie ułatwić trudny proces konwersji gospodarstwa na produkcję ekologiczną i jej utrzymanie.
 
Gospodarstwa pod specjalnym nadzorem
 
Czas konwersji gospodarstwa to dwa do trzech lat. – mówi Artur Kielian – Producent zdecydowany na wdrożenie zasad, podlega obligatoryjnym corocznym kontrolom, potwierdzającym przestrzeganie zasad w danej jednostce produkcyjnej (gospodarstwie). Istotną informacją, może być fakt, iż od 2008 roku, rolnik ekologiczny wytwarzający produkty żywnościowe (nie pasze), może ubiegać się o pomoc finansową do kosztów kontroli w wysokości do 996 zł rocznie netto. Jest planowane zwiększenie kwoty pomocy.
Wielu rolników może obawiać się o zbyt restrykcyjne, bezwzględne zasady obowiązujące w rolnictwie ekologicznym. Należy jednak zwrócić uwagę, iż prawodawcy wzięli pod uwagę możliwość zaistnienia pewnych wyjątkowych okoliczności, w których możliwe są odstępstwa od zasad.
 
Perspektywy
 
Fakt zaniedbywania kwestii zdrowego odżywiania i wspomnianej niskiej świadomości to wciąż bariera dla powstających gospodarstw ekologicznych. Mimo to, ilość gospodarstw rośnie, co jest odpowiedzią na konsekwentnie zmieniające się zapotrzebowanie na rynku. Spełnianie światowych standardów, to także realna możliwość otwarcia dla swoich produktów zagranicznych rynków, w których cieszą się one niezwykłą popularnością
Warto również zauważyć, że prócz czynników ekonomicznych w rolnictwie ekologicznym istotne są także inne wartości, nieosiągalne w tradycyjnym rolnictwie. Najbardziej oczywistym, jest pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a także realny wpływ na kreowanie idei zdrowego trybu życia.
Należy oczekiwać, iż to co zyskało popularność na zachodnich rynkach, przyjmie się również u nas. Realną przesłanką, ku temu stwierdzeniu jest fakt, iż obserwuje się tendencję wzrostową, której można spodziewać się także w najbliższych latach.
Nie będzie więc nadużyciem stwierdzenie, iż konwersja na rolnictwo ekologicznego to inwestycja w przyszłość. Nie tylko w przyszłość obecnych i kolejnych pokoleń, poprzez racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych. Także w przyszłość ekonomiczną gospodarstwa poprzez udział w coraz bardziej popularnym, a wciąż mało konkurencyjnym rynku.
 
 Źródło: www.rolnictwo.com.pl

Eko-uprawy.pl © 2024