Co żyje w polskich glebach?

Przez dziesiątki lat bardziej interesowano się nadziemnymi częściami roślin, niż podziemnymi. Może jedynie w przypadku roślin, których główny plon znajdował się pod ziemią, było inaczej. Tymczasem środowisko glebowe tętni życiem i w większym stopniu niżby się wydawało wpływa na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. W projekcie badawczym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach rozpoczęto identyfikowanie szczepów i gatunków, które zasiedlają sady i plantacje w okolicach Białowieży, Skierniewic i Bieszczad, a także tworzenie kolekcji w tzw. SYMBIOBANKU. Chodzi o uzyskanie specyficznych dla warunków Polski pożytecznych mikroorganizmów. Wyizolowano kilkaset bakterii, zwanych ryzosferowymi oraz ponad 30 000 grzybów mikoryzowych. Spośród wielu wyodrębniono około 150 pożytecznych szczepów mikroorganizmów glebowych, ale selekcja trwa dalej. Najbardziej wartościowe z nich zostaną wdrożone w postaci biopreparatów w rolnictwie ekologicznym.  
Kolejny etap to ustalenie, jakie gatunki grzybów i bakterii towarzyszą w danej uprawie. Najwięcej organizmów wyizolowano na plantacjach truskawki i gruszy.
Źródło: na podstawie newsletteru EkoTechProdukt

Eko-uprawy.pl © 2024