EKO JAKOŚĆ ROKU dla ISiK

ekojakoEksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przyznali Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISiK) im. Szczepana Pieniążka tytuł „EKO JAKOŚĆ ROKU 2010”.

Konkurs ten po raz pierwszy zorganizowano 4 lata temu i jest największym w Polsce konkursem projakościowym. Tytuł przyznawany jest w trzech kategoriach: produkt, usługa i innowacja. Wysokie standardy działalności Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka został ydocenione w odniesieniu do następujących kryteriów: skuteczna realizacja przyjętej polityki jakości; pozytywny odbiór działalności firmy przez klientów, pracowników oraz otoczenie społeczne; klarowność stosowanych procedur zapewniających firmie sprawne funkcjonowanie; wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych; dbałość o zapewnienie najwyższej jakości usług; efektywność zarządzania organizacją; nieustanne dążenie do optymalizacji pracy.
Równocześnie z przyznaniem tytułu, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka uzyskał prawo do bezterminowego i swobodnego posługiwania się znakiem „EKO JAKOŚĆ ROKU 2010”.

Nagroda została wręczona podczas uroczystej Gali Finałowej V edycji Programu „JAKOŚĆ ROKU 2010”, która odbyła się 10 marca w hotelu Arsenal Palace w Katowicach.

Źródło: insad.pl

Eko-uprawy.pl © 2023