Wartościowe odmiany jabłoni do sadów tradycyjnych, cz. II

jablka-eko-2W pierwszej części artykułu omówiono zagadnienie odporności na choroby i mrozoodporności poszczególnych tradycyjnych odmian jabłoni. Poniżej kolejne ważne cechy odmianowe.

Plonowanie
Sady tradycyjne są okulizowane lub szczepione na podkładkach silnie rosnących, nie można zatem oczekiwać, że szybko wejdą w owocowanie. Odmiany różnią się nie tylko plonawaniem, ale także czasem gdy do niego dochodzi. Stare odmiany zostały wyeliminowane z sadów między innymi z powodu późnego wchodzenia w owocowanie.  Kosztela, Żeleźniak, Grochówka, Grafsztynek Czerwony, Inflancki zaczynały plonować nawet po 8-10 latach po posadzeniu. Po 5-7 latach większych zbiorów można było spodziewać się z odmian: Antonówka, Kantówka Gdańska, Malinowa Oberlandzka, Koksa Pomarańczowa. Wejście w okres owocowania zależy, poza cechami odmianowymi i siłą wzrostu podkładki, także od jakości gleby, cięcia i intensywności nawożenia.

Jeśli drzewa zaczną owocować, to dobrze, aby był to plon obfity i coroczny, a z tym różnie bywa u starych odmian. Niewielkie plony uzyskuje się np. z Koksy Pomarańczowej czy Boskoop. Dobrze i dość dobrze plonują: Książę Albrecht Pruski, Królowa Renet, Cesarz Wilhelm, Grochówka, Inflancka (Oliwka Żółta), Malinowa Oberlandzka, Parmena Szkarłatna Zimowa, Pepina Linneusza, Glogierówka, Pepina Parkera Reneta Baumanna, Reneta Blenheimska, Reneta Kanadyjska, Reneta Orleańska. Niepożądaną cechą jest przemienność owocowania, którą obserwuje się u Koszteli, Inflanckiej, i odmiany Signe Tillisch.

Obecność obcego pyłku zapylenie może znacznie podnieść plonowanie. Dobrymi zapylaczami są: Antonówka, Grafsztynek Inflancki, Koksa Pomarańczowa, Inflancka. Natomiast triploidy, takie jak Boskoop, Reneta Bleinheimska, Cesarz Wilhelm, Pepina Ribstona czy Grochówka wykształcają pyłek niezdolny do zapylania innych odmian i nie będą dobrymi zapylaczami.

jablkaOwoce
Podczas zakładania sadu tradycyjnego warto zastosować nowoczesne zalecenia. Drzewa co najmniej 10 odmian lub gatunków sadzić w rzędach lub kwaterach z uwzględnieniem np. terminu dojrzewania, co ułatwi zbiór. Dawniej rosły one w sadzie przypadkowo pomieszane lub naprzemiennie, np. śliwy z jabłoniami różnych odmian.

Owoce duże: Aporta, Charłamowskie, Boiken, Grawsztynek, Inflancka, Malinowa Oberlandzka, Ontario, Niezrównane Pisguda, Pepina Linneusza i Pepina Londyńska, Kardynalskie, Reneta Kanadyjska, Zorza i inne.

Dojrzewanie
Wcześnie dojrzewające odmiany (letnie, od połowy lipca): Ananas Berżenicki, Papierówka, Oliwka Czerwona, Suislepper.

Odmiany jesienne: Antonówka Zwykła i Półtorafuntowa, Aporta, Charłamowskie, Glogierówka, Grafsztynek Inflancki i Prawdziwy, Kantówka Gdańska, Kardynalska, Koksa Pomarańczowa, Kosztela, Kronselska, Królowa Renet, Książę Albrecht Pruski, Książęca, Malinowa Oberlandzka, Piękna z Herrnhut, Signe Tillish. Titówka.

Odmiany zimowe: Boskoop, Bukówka, Cesarz Wilhelm, Cytrynowe zimowe, Grochówka, Grawsztynek, Kandil Sinap, Krótkonóżka Królewska, Ontario, Pepina Londyńska, Pepina Ribstona, Piękna z Barnaku, Piękna z Rept, Reneta Baumana, Reneta Bleinheimska, Reneta Strauwalda, Węgierczyk, Złota Szlachetna, Zorza, Żeleźniak.

Cześć I i II opracowano na podstawie: „Pomologia” Red. A. Rejman,  „Polska Pomologia” K. Brzeziński.

Eko-uprawy.pl © 2022