×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 77.

Rosahumus wyróżniony na Targach AGROTECH 2011

Ekologiczny Rosahumus wyróżniony na Targach AGROTECH 2011 w Kielcach.
Nawóz ekologiczny Rosahumus produkcji belgijskiej firmy Rosier przeznaczony do poprawy żyzności gleby wyróżniony został dyplomem na Targach AGROTECH w Kielcach. Podczas uroczystej gali rozdania nagród, która odbyła się 12 marca br. w centrum kongresowo-biznesowym, dyplom z wyróżnieniem w imieniu firmy Agrosimex odebrał zastępca dyrektora działu nawozów – Piotr Murat. Agrosimex jest wyłącznym importerem i dystrybutorem tego produktu na rynku polskim.
Warto nadmienić przy tej okazji, że nie jest to pierwsza nagroda jaką otrzymał ten produkt. Pod koniec października ubiegłego roku Kapituła Programu Laur Konsumenta zdecydowała o przyznaniu nawozowi Rosahumus Godła Zielony Laur Konsumenta 2010. Zielony Laur Konsumenta przyznawany jest tylko produktom powstającym w warunkach ekologicznych i działających z poszanowaniem środowiska naturalnego. Istotny jest również ich prozdrowotny wpływ na konsumentów. Laur Konsumenta to największy w Polsce program konsumencki, który sonduje wśród Polaków popularność używanych przez nich produktów, od dwóch lat funkcjonujący także w obszarze rynku rolnego. Rosahumus został także Firmowym Hitem Roku 2010 Raportu Rolnego.

Nawóz Rosahumus posiada Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/133/ 2010 wydane przez IUNG-PIB Puławy. Został on zamieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby i przeznaczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Produkt ten posiada również zagraniczne certyfikaty ekologiczne wydane m.in. przez FIBL – Forschungsinstitut fur Biologischen Landbau (Niemcy) oraz OMRI – Organic Materials Review Institute (USA).
Rosahumus to ekologiczny nawóz poprawiający żyzność gleby, który dzięki działaniu występujących w nim naturalnych składników – kwasów humusowych – wpływa na poprawę struktury gleby, zwiększa w niej dostępność składników pokarmowych, reguluje stosunki wodno-powietrzne, a dodatkowo przyspiesza humifikację resztek organicznych.
Nawóz  stymuluje tworzenie się próchnicy, która jako naturalne lepiszcze powoduje sklejanie się cząstek gleby w większe i trwalsze agregaty glebowe, dzięki czemu gleba uzyskuje trwałą strukturę gruzełkowatą. Struktura gruzełkowata gleby jest jednym z najważniejszych elementów jej żyzności. Próchnica poprawia zasobność gleb - jej związki mogą zmagazynować od 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby, a dodatkowo zapobiega ona ich nadmiernemu wymywaniu i wypłukiwaniu. Dzięki temu Rosahumus ogranicza wypłukiwanie azotu w głąb gleby i dalej do wód gruntowych, zapobiegając w ten sposób eutrofizacji zbiorników wodnych i przyczyniając się do ochrony zasobów środowiska naturalnego. Ma to niebagatelne znaczenie dla rolnictwa w kontekście prac nad tzw. dyrektywą azotanową. Zapobiega on również wypłukiwaniu innych składników – potasu (szczególnie na glebach lekkich) oraz magnezu i siarki. Zwiększa też zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn. Związki próchniczne mają dodatkowo wysoką pojemność wodną, dzięki czemu mogą zatrzymać nawet  5-krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin. Ma to ogromne znaczenie dla właściwego nawodnienia gleby, zarówno wtedy kiedy jest sucho i brakuje wody, jak również wtedy kiedy jest jej nadmiar. Kwasy humusowe zawarte w Rosahumusie wpływają także bezpośrednio na roślinę – zwiększają dynamikę pobierania przez nią składników pokarmowych, przyspieszają wzrost i rozwój systemu korzeniowego, dzięki czemu roślina szybciej rośnie, jest zdrowsza i silniejsza.
 W rezultacie takie wielopłaszczyznowe i wielokierunkowe działanie nawozu Rosahumus w glebie przekłada się zarówno na zwyżkę plonu roślin uprawnych, jak i poprawę jego jakości, dzięki czemu i użytkownik i konsument otrzymują zdrowsze i bardziej dorodne płody rolne. Działanie nawozu jest długookresowe – Rosahumus poprawia żyzność gleby nawet do pięciu lat.
Według danych uzyskanych z przeprowadzonych w instytutach naukowo-badawczych i na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą wieloletnich badań z nawozem Rosahumus, jego stosowanie umożliwia ograniczenie nawożenia mineralnego NPK nawet o 50%. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy nawozy mineralne znacząco drożeją, tak jak np. w tym roku, oraz ze względów ekologicznych.
Tajemnica wyjątkowych rezultatów jakie osiąga się stosując Rosahumus, leży w bardzo wysokiej zawartości kwasów humusowych. Nawóz składa się w 56% z materii organicznej, z czego kwasy humusowe stanowią aż 85%! Pozostałe składniki to potas – 12% i żelazo – 0,6%. Rosahumus wytwarzany jest z leonardytów – kopalin będących formą pośrednią pomiędzy torfem, a węglem brunatnym, dzięki czemu większa część materii organicznej uległa humifikacji, a nie mineralizacji. Kwasy humusowe zawarte w Rosahumusie wykazują 5-krotnie wyższą aktywność niż kwasy pozyskane z innych źródeł takich, jak np. kompost czy obornik.
Rosahumus jest szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej żyzności – piaszczystych oraz gliniastych. Jego stosowanie jest szczególnie efektywne w gospodarstwach o niskiej zawartości próchnicy oraz tych, w których nie stosuje się obornika, zbiera słomę z pola i w uprawie monokulturowej. Korzystne może być także zastosowanie Rosahumusu w sadach i na polach uprawnych, które ucierpiały wskutek powodzi i podtopień. Nawóz ten jest szczególnie zalecany w uprawach ekologicznych, ale również w rolnictwie integrowanym i zrównoważonym. Produkt idealnie nadaje się do stosowania w ogrodach i na działkach. Dostępny jest w małych opakowaniach dla hobbystów oraz większych dla producentów owoców, warzyw, ziół, tytoniu, chmielu, roślin ozdobnych i upraw rolniczych.  
Źródło: PPR.pl, http://gospodarka.gazeta.pl/

Eko-uprawy.pl © 2021