×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 77.

Czym zastąpić środki miedziowe w uprawie wiśni?

sad-wisnie-ekoNiewielka gama dostępnych środków ochrony w sadownictwie ekologicznym, skłania do poszukiwania nowych substancji i sposobów walki, nieszkodliwych dla ludzi i środowiska oraz zastępowania preparatów miedziowych i siarkowych innymi. W Instytucie Ogrodnictwa w Sadzie Ekologicznym prowadzono badania nad preparatami zawierającymi pożyteczne mikroorganizmy: bakterie, drożdże i grzyby. Po naniesieniu na liście zasiedlają one tkanki i stanowią konkurencję dla patogenów lub też stają się czynnymi pasożytami. Jednym z takich preparatów zawierających żywe organizmy jest Boni Protect Forte, w którym wykorzystano dwa szczepy drożdży Aureobasidium pullulans. Preparat ten zastosowano w ochronie wiśni w zestawieniu z ochroną Miedzianem Ekstra 350 SC.

Wyniki
W ochronie wiśni przez brunatną zgnilizną drzew pestkowych (Monilinia spp.) Miedzian można zastąpić preparatem Boni Protect Forte w stężeniu 0,3 kg/ha, opryskując trzykrotnie w czasie kwitnienia i trzy razy po jego zakończeniu. Obserwowano spadek porażenia pędów i zmniejszone gnicie owoców.

Użycie Boni Protect sześć razy w sezonie ograniczało też drobną plamistość liści drzew pestkowych powodowaną przez Blumeriella jaapi.

Zauważono, że stosowanie Boni Protect nie pociąga za sobą zmian w środowisku glebowym tego stopnia co po środkach miedziowych. Liczba bakterii glebowych, koniecznych do rozkładu materii organicznej, była wyższa.

Źródło: "Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2012 roku", s. 117-126, wykład dr H. Bryk Konferencja Ekologiczna w Nowym Dworze Parceli 2013.

Eko-uprawy.pl © 2021