Polski farmer to nowoczesny tradycjonalista

Współczesny rolnik ceni sobie stabilizację i bezpieczeństwo. Jest wierny tradycyjnym wartościom, a decyzje dotyczące gospodarstwa podejmuje wspólnie z rodziną. Jednocześnie jest osobą nowoczesną, chętnie korzystająca z Internetu i urządzeń mobilnych – wynika z badania Agribus, przeprowadzonego na zlecenie Banku BGŻ, przez firmę Martin&Jacob.

– Już od 7 lat wspólnie z firmą Martin&Jacob analizujemy zmiany zachodzące wśród polskich farmerów. Przy każdej kolejnej edycji badania, okazuje się, że ta grupa coraz bardziej intryguje tempem zmian i dostosowaniem do nowoczesnego świata – powiedział Bartosz Urbaniak, dyrektor Zarządzający ds. Agrobiznesu i MSP. Dodał, że badania pozwalają nam poznać rzeczywiste potrzeby i preferencje naszych aktualnych i potencjalnych klientów oraz przygotowywać rozwiązania dopasowane do ich oczekiwań. – Efektem naszych działań jest stale rosnącą liczba klientów. Udziały rynkowe Banku BGŻ w wolumenach farmerów wynoszą prawie 30 proc. – podkreśla Bartosz Urbaniak.

zniwaBadanie Agribus pokazuje, jak na przestrzeni kilku ostatnich lat, zmienił się profil polskiego farmera. Ważną rolę w tych zmianach odgrywa Internet, który traktowany jest jako narzędzie do poszukiwania różnego rodzaju informacji i stanowi wiarygodne źródło wiedzy.

Digitalizacja rolnictwa

Wyniki badania pokazują wyraźny wzrost liczby rolników korzystających z dobrodziejstw globalnej sieci informatycznej. Ponad 70 proc. ankietowanych korzysta z Internetu i przewiduje się, że ta liczba będzie jeszcze wzrastać. Większość osób z tej grupy chętnie korzysta z internetowych serwisów branżowych o tematyce rolniczej. Co czwarty rolnik właśnie w sieci poszukuje informacji potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa i traktuje je, jako wiarygodne źródło informacji. Ponad 60 proc. farmerów posiada wykształcenie rolnicze, z czego większość ma wykształcenie minimum średnie i to sprawia, że są otwarci na używanie urządzeń mobilnych. Ponad połowa rolników korzysta z Internetu przy pomocy laptopa, a co trzeci farmer posługuje się smartfonem.

Czego rolnicy szukają w sieci

Połowa zapytanych rolników w Internecie śledzi ceny płodów rolnych i środków produkcji. Niewiele mniej poszukuje tam różnych informacji branżowych, takich jak: notowania cen, działania Agencji Rynku Rolnego czy rządu. To narzędzie jest także chętnie wykorzystywane przy zakupie maszyn i urządzeń. Ok. 40 proc. zapytanych rolników przegląda w sieci oferty producentów maszyn, pasz czy środków ochrony roślin. Wyniki raportu pokazują, jak bardzo zmienia się rola Internetu. Rolnicy korzystają z niego również w celu wymiany doświadczeń z innymi farmerami i to nie tylko w kraju, ale także za granicą. Internet stanowi zatem doskonałą platformę komunikacji dla tej grupy odbiorców.

Więcej niż połowa przedstawicieli branży rolnej ocenia swoją sytuację finansową, jako dobrą lub bardzo dobrą. Co czwarty pytany posiada nadwyżki finansowe. Wydatki związane z pracami rolniczymi i prowadzeniem gospodarstwa rolnego są niemalże dwa razy większe niż wydatki na bieżące potrzeby. 90 proc. polskich farmerów ma obawy związane z wprowadzeniem embargo. Ponad 80 proc. uważa, że to ma wpływa na ich decyzje finansowe i sytuację gospodarstwa oraz na polskie rolnictwo.

– Rolnicy niezmiennie hołdują tradycyjnym wartościom – to element stały od lat. Jako najważniejszy warunek udanego życia wskazują zdrowie, udane małżeństwo i dzieci. System wartości rolników jest więc zbieżny z systemem wartości reprezentowanym przez większość Polaków. Warto jednak zauważyć, że pomimo swojej tradycyjności, rolnicy coraz chętniej otwierają się ku nowoczesnym rozwiązaniom i skłaniają się do korzystania z innowacyjnych technologii – powiedziała dr Aneta Uss-Lik z Martin & Jacob.

Decyzje dotyczące gospodarstwa podejmowanie są w gronie rodziny. Ponad połowa rolników po przejściu na emeryturę swój majątek planuje przekazać dzieciom.

Mimo, że stale przybywa rolników „w sieci", to nadal wielu z nich korzysta z tradycyjnych mediów, takich jak: telewizja (96 proc.), radio (68 proc.) i prasa branżowa (62 proc.)

Farmer w banku

Polscy rolnicy potrzebują banku, któremu ufają i który daje im poczucie bezpieczeństwa. Przy wyborze banku przede wszystkim szukają informacji o produktach i jego ofercie w Internecie. Wybierając idealny bank zwracają uwagę na kilka elementów: co trzeci badany wskazuje na bezpieczeństwo i zaufanie do banku. Bardzo ważna jest też lokalizacja placówki, a także atrakcyjne ceny produktów i usług bankowych.

Połowa rolników w oddziale banku dokonuje przelewów, sprawdza saldo konta i historię transakcji. Podobnie przedstawiają się statystyki dotyczące korzystania z kanałów elektronicznych. Co druga operacja bankowa jest już realizowana w kanałach bankowości elektronicznej.

Informacje o badaniu:

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 24 października 2014 do 24 listopada 2014 przez firmę Martin & Jacob na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie. Wzięło w nim udział 1005 gospodarstw rolnych o areale powyżej 15 hektarów użytków rolnych. Badanie Agribus składa się z dwóch części. Pierwsza to tzw. omnibus. Zawiera zestaw pytań opisujących badane gospodarstwa rolne i domowe oraz psychograficzną charakterystykę producentów rolnych w grupie obszarowej powyżej 15 ha użytków rolnych. W tej części badania rolnicy wypowiadają się na temat ich własnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Zbierane są również dane dotyczące popularności wśród nich mediów drukowanych i elektronicznych. Druga część jest indywidualnie skonstruowana na potrzeby Banku BGŻ, dotyczy zagadnień związanych z korzystaniem przez respondentów z usług bankowych.

Eko-uprawy.pl © 2024