Bioróżnorodność dalej wspierana

Agrobioróżnorodność w nowej perspektywie budżetowej będzie dalej wspierana w ramach Krajowego Programu Rolnośrodowiskego. Jest więc nadzieja, że dawne odmiany i gatunki nie zanikną bezpowrotnie i dalej będą istnieć in situ.
7 uprawy ewelina wiacekWysokość dopłat  do 2013 roku wynosiła:
produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych – 570 zł/ha,
produkcja nasienna lokalnych odmian – 800 zł/ha,
produkcja nasienna na zlecenie banku genów – 4700 zł/ha (do 0,3 ha),
sady tradycyjne 2100 zł/ha.
Jakie kwoty będą przeznaczane w latach 2014-2020 jeszcze nie wiadomo.

Warunki, jakie musiały spełnić uprawy, to minimalna powierzchnia upraw rolniczych wynosząca  0,30 ha, a upraw warzywnych - 0,15 ha.
Obejmowały następujące rośliny:
krzyca Secate cereale var multicale (roślina dwuletnia),
pszenica płaskurka Triticum diccocum (roślina jednoroczna),
pszenica samopsza Triticum monococcum (roślina jednoroczna),
proso Panicum miliaceum L. (roślina jednoroczna),
owies szorstki Avena strigosa Schreb (roślina jednoroczna).,
lnicznik siewny Camelina sativa (roślina jednoroczna).,
komonica błotna Lotus uliginosus Schkuhr (roślina wieloletnia),
nostrzyk biały Melilotus alba Medik. (roślina jednoroczna)
sałata łodygowa (szparagowa) Lactuca sativa (roślina jednoroczna),
lędźwian siewny Lathyrus sativus L. (roślina jednoroczna),
soczewica jadalna Lens culinaris Medik (roślina jednoroczna).,
pasternak Pastinaca sativa L. (roślina dwuletnia).

Nasiona (niekoniecznie kwalifikowane) można było pozyskać z zasobów własnych lub w drodze wymiany sąsiedzkiej. Plan produkcji towarowej musi uwzględniać wysiew konkretnej rośliny na poszczególnych działkach rolnych przez najbliższych 5 lat.

W produkcji nasiennej towarowej konieczna jest analiza materiału siewnego w akredytowanym laboratorium pod względem minimalnej czystości, minimalnej zawartości nasion innych gatunków oraz minimalnej zdolności kiełkowania. Warto pamiętać, że niektóre z nasion są niezwykle trudne do zdobycia. Stosunkowo łatwo zakupić np. proso, nostrzyk biały i soczewicę.

W przypadku samodzielnej produkcji nasion należy:

  • podpisać umowę z bankiem genów na rozmnażanie nasion;
  • przygotować planu działań;
  • minimalna łączna powierzchnia dla upraw kontraktowanych przez bank genów wynosi 0,1 ha; maksymalna powierzchnia 0,3 ha.
  • produkcja nasienna na małych powierzchniach wymaga zachowania szczególnych zasad izolacji. Co najmniej 50% powierzchni objętej płatnością stanowią uprawy będące przedmiotem rozmnożeń. Pozostałą powierzchnię stanowi otulina - obsiew innym gatunkiem, czarny ugór lub koszona murawa w zależności od rozmnażanych gatunków;
  • prowadzenie dokumentacji uprawy i udostępnianie jej nadzorującemu pracownikowi banku genów;
  • potwierdzenie przez bank genów wymaganej jakości nasion.

Instytucjami, od których można uzyskać materiał rozmnożeniowy są: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Instytut Genetyki Roślin PAN Poznań, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Poznań, Instytut Uprawy, Nawożenia Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Puławy, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa, Instytut Genetyki i Hodowli Roślin Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu.

Eko-uprawy.pl © 2024