Wręczono stypendia naukowe 25 studentom z terenów wiejskich

Eko-Uprawy-0024Stypendia naukowe Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej dla wyróżniających się w nauce studentów pochodzących ze wsi i małych miast otrzymało w tym roku 25 osób – poinformowali organizatorzy konkursu stypendialnego.
Jak można przeczytać na stronie Fundacji, grudniowa uroczystość wręczenia stypendiów fundacji na rok akademicki 2013/2014 odbyła się w Klubie Akademickim ARKA Uniwersytetu Rolniczego.
 
Stypendia otrzymało łącznie 25 osób z uczelni wyższych Krakowa, Nowego Targu i Kielc. Spośród nich 10 stanowią studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (w tym jedna studentka studiów doktoranckich), a na drugim miejscu są studenci krakowskiej Akademii Muzycznej – 5 stypendystów.
 
Zgodnie z regulaminem Fundacji, konkurs stypendialny – otwarty dla wszystkich studentów – daje preferencję kandydatom z powiatu buskiego (woj. świętokrzyskie), skąd pochodził założyciel fundacji – Władysław Pokusa.
 
Stypendium Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej jest przyznawane studentom studiów stacjonarnych uczelni państwowych i niepaństwowych, pochodzących ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, których średnia wynosi minimum 4,4 za ostatni rok akademicki. Kwota rocznego stypendium wynosi od 400 do 500 zł miesięcznie.
 
Patroni fundacji – Zofia i Władysław Pokusowie – byli przedstawicielami Polonii kanadyjskiej, którzy pragnęli przyspieszenie odbudowy polskiej gospodarki tak, aby była konkurencyjna wobec innych krajów Europy Zachodniej. Uważali, że młodzież wiejska powinna się zintegrować, podnieść poziom agrokultury i intelektualny wsi, która ma do odegrania ważną rolę w Polsce i w Europie. Z tego właśnie powodu powołali do życia prywatną fundację wspomagającą studentów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.
 
Kapitał zakładowy Fundacji pochodzi od darczyńców Zofii i Władysława Pokusów. Znaczące kwoty pozyskiwane są także z wpłat firm komercyjnych oraz darczyńców prywatnych.
 
W ciągu 15 lat swojej działalności Fundacja przyznała do tej pory 478 rocznych stypendiów naukowych dla studentów uczelni.
 
PAP - Nauka w Polsce

Eko-uprawy.pl © 2024