Jaki jest dziś polski rolnik

Jaki jest dziś polski rolnik
Coraz lepiej wykształcony, czterdziestolatek, mężczyzna zadowolony z życia, który decyzje biznesowe często podejmuje wspólnie z żoną. Ma wykształcone dzieci, głównie na kierunkach rolnych i wbrew stereotypom nie narzeka na swoją sytuację i pozytywnie patrzy w przyszłość. Taki profil polskiego rolnika wyłania się z badań Agribus, przeprowadzonych przez firmę Martin&Jacob, zrealizowanych na zlecenie Banku BGŻ.
zdjecie1
Źródło: Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob
Analizy wyraźnie pokazują, jak przez kilka minionych lat zmienił się profil polskiego rolnika. Zmiany są widoczne na wielu płaszczyznach: w wieku i wykształceniu właścicieli gospodarstw. Blisko 60 proc. z nich ma wykształcenie minimum średnie, a prawie 70 proc. gospodarstw jest zarządzanych przez ludzi stosunkowo młodych. To sprawia, że są oni otwarci na zmiany w sposobie prowadzenia biznesu, a także wszelkie nowinki techniczne.
Rolnicy w sieci
Choć nadal wielu rolników korzysta z tradycyjnych mediów jak telewizja, prasa czy radio, to jednak coraz więcej posługuje się Internetem. Blisko 65 proc. ankietowanych posiada konto e-mail i stawia na tę drogę komunikacji. Informacji branżowych najczęściej szukają właśnie w sieci, choć wielu uczestniczy również w wykładach i szkoleniach w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.
zdjecie2
Źródło: Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob
– Nasze analizy prowadzone od 5 lat wspólnie z Martin&Jacob pomagają nam nie tylko w zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klientów, ale przede wszystkim dostosowywaniu się do dynamicznie zmieniającego rynku rolnego – powiedział Witold Okarma, wiceprezes Zarządu Banku BGŻ. – Potwierdzeniem właściwie wprowadzanych przez nas zmian jest fakt, że z roku na rok przybywa nam klientów. W 2012 roku przychody z tego segmentu przekroczyły 30 proc. – dodał Witold Okarma.
Bank dla rolnika
Polscy rolnicy potrzebują banku, który jest blisko, a doradca jest kompetentny i uprzejmy. Od „idealnego banku” oczekują porad w kwestii funduszy unijnych, prognoz dotyczących rozwoju rynków rolnych, cen produktów oraz informacji o ubezpieczeniach. Rolnicy chcą, aby instrumenty finansowe oferowane przez bank wspierały szanse, jakie stoją przed ich gospodarstwami. Trzech na czterech rolników posiada w banku rachunek oszczędnościowy lub bieżący. Coraz więcej osób z tej grupy korzysta także z kart płatniczych. Popularność zyskuje także wypłata gotówki w bankomacie.
Jak im się żyje
Wielu rolników ocenia swoją sytuację materialną pozytywnie lub nawet bardzo pozytywnie. Dochody gospodarstw nie są przeznaczane jedynie na wydatki związane z życiem codziennym. Coraz większą część swojego budżetu przeznaczają na rozwój swoich gospodarstw, choć uwzględniają w nim również wydatki na dobra luksusowe. Blisko 60 proc. ankietowanych deklaruje, że miesięczne dochody netto ich gospodarstw mieszczą się w przedziale od 2 do 8 tys. zł.

zdjecie3
Źródło: Badanie Agribus, zrealizowane przez firmę Martin&Jacob


Informacje o badaniu:
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3 grudnia 2012 – 30 stycznia 2013. Wzięło w nim udział 1000 gospodarstw rolnych o areale powyżej 15 hektarów. Badanie Agribus składa się z dwóch części. Pierwsza to tzw. omnibus. Zawiera zestaw pytań opisujących badane gospodarstwa rolne i domowe oraz psychograficzną charakterystykę producentów rolnych w grupie obszarowej powyżej 15 ha użytków rolnych. W tej części badania rolnicy wypowiadają się na temat ich własnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Zbierane są również dane dotyczące popularności wśród nich mediów drukowanych i elektronicznych. Druga część jest indywidualnie skonstruowana na potrzeby Banku BGŻ, dotyczy zagadnień związanych z korzystaniem przez respondentów z usług bankowych.

Eko-uprawy.pl © 2024