Jare opóźnione

Przedłużająca się zima już spowodowała opóźnienie siewu zbóż jarych w niektórych regionach kraju. W innych rolnicy powinni wyjść w pole najpóźniej po 25 marca, co też będzie trudne.

– Tak ciężkiej sytuacji nie pamiętam od wielu lat – mówi Karol Roszkowski, doradca rolny. – Rolnicy kontaktują się z nami, pytają, o ile można maksymalnie przesunąć siew danych gatunków jęczmienia, pszenicy czy owsa, żeby nie odbiło się to na plonach. I niestety nie mamy dla nich dobrych informacji – dodaje. Roszkowski podkreśla, że najbardziej wrażliwy na pogodę jest jęczmień. Jeśli rolnik nie dotrzyma terminu siewu, może znacznie spaść plon. Najlepiej pod tym względem radzi sobie owies.

Dokończenie: http://www.naszdziennik.pl

Eko-uprawy.pl © 2024