Protesty rolników na Mazowszu

W całym kraju odbyły się protesty rolników przeciwko polityce rządu. Związkowcy manifestowali swój sprzeciw wobec masowego wykupu ziemi przez zagranicznych kontrahentów.

W Siedlcach w proteście uczestniczyło kilkudziesięciu związkowców z Solidarności Rolników Indywidualnych i Samoobrony. Przewodniczący Solidarności RI Regionu Mazowsze Stefan Szańkowski zwracał uwagę, że choć problem wykupu państwowych gruntów przez cudzoziemców dotyczy przede wszystkim zachodniej Polski, to i na Mazowszu, szczególnie w okolicach Warszawy, mamy do czynienia z wykupem tysięcy hektarów przez koncerny zagraniczne na bliżej nieokreślone inwestycje.

Dokończenie: http://inwestycje.pl/rolnictwo/Protesty-rolnikow-na-Mazowszu;195749;0.html

Eko-uprawy.pl © 2024