Ekologiczne rolnictwo i sprzedaż bezpośrednia na cenzurowanym

warzywa-ziola2W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołano Radę do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej, aby unormować i upowszechnić te dwa zagadnienia.

Ministerstwo i instytucje samorządowe będą wspierać rozwój produkcji ekologicznej, przetwórstwa, działać na rzecz zwiększenia konkurencyjności, wspomagać sprzedaż bezpośrednią i inne formy zbytu ekoproduktów. Niemniej ważne jest też budzenie zainteresowania konsumentów żywnością ekologiczną i popularyzowanie wiedzy z zakresu ekorolnictwa, a także działania na rzecz integracji producentów zainteresowanych ekologią.

Ważną rolą ministerstwa będzie także inicjowanie, opiniowanie, uzgadnianie, działania legislacyjne, wspieranie rozwiązań służących rozwojowi rolnictwa ekologicznego i sprzedaży bezpośredniej.

Eko-uprawy.pl © 2024