Nowelizacja ustawy o rolnictwie ekologicznym

Potwierdziło się, że rolnictwo ekologiczne jest ważne dla posłów obecnej kadencji i nie stanowi pola do sporu. Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o rolnictwie ekologicznym 7 grudnia 2014 r. Rolnicy ekologiczni i instytucje certyfikujące mogą w związku z tym spodziewać się ułatwień. Jest szansa, że obecne przepisy zwiększą areał upraw ekologicznych. W tej chwili wynosi one tylko 5%, co plasuje nas poza czołówką europejskich producentów w tym segmencie.

sadekoNowela uwzględnia sytuacje trudne dla rolnictwa, jak klęski spowodowane suszą, podtopieniami i innymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, i dopuszcza odstępstwo, gdy wystąpią trudności w pozyskaniu paszy ekologicznej do karmienia zwierząt. Niekonieczne będzie w takim przypadku o występowanie o zgodę napodawanie im paszy bez certyfikatów.

Korzystne zapisy uproszczą także sprawozdawczość w gospodarstwach ekologicznych, a także udostępnią dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jednostkom certyfikującym i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Stworzony zostanie specjalny formularz uwzględniający czynniki istotne z punktu wiedzenia nadzoru produkcji ekologicznej i tylko takie dane będą przekazywane.

Egzamin na inspektora ekologicznego będzie zdawany raz, ale konieczne będzie dalsze dokształcanie, co zostanie uregulowane przez ministra rolnictwa.

Teraz nad ustawą o rolnictwie ekologicznym pochyli się Senat.

 

Eko-uprawy.pl © 2024