Rekordowy wzrost konsumpcji żywności ekologicznej w Indiach

Eko-Uprawy-0029Przewiduje się, że przychody z handlu żywnością organiczną w Indiach wzrosną o około 25% w latach 2014-2019. Te pozytywne tendencje spowodowało zwiększenie świadomości hinduskich konsumentów, rosnące dochody, globalizacja rynków i zwiększanie liczebności klasy średniej (ponad 1 mln osób).

W Indiach rośnie powierzchnia certyfikowanych upraw ekologicznych, a różnorodność gleb i klimatu umożliwia dobór optymalnych stanowisk do produkcji różnych gatunków roślin.

W ślad za rozwojem rolnictwa ekologicznego rozwijają się też hurtowe i detaliczne sieci handlowe, jak np. Sresta Natural i Morarka, oraz powstają bardziej ekskluzywne centra sprzedaży produktów organicznych.

Problemem w obrocie ekologiczną żywnością jest brak organizacji producenckich, rosnąca liczba przypadków fałszerstw wskutek rosnącego zapotrzebowania.

Główne zagłębia produkujące żywność organiczną znajdują się w Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka i Uttar Pradesh.

Źródło: theepochtimes.com

Eko-uprawy.pl © 2024