Powstanie Ekologiczny Uniwersytet Ludowy

3 uprawy ewelina wiacekStowarzyszenie ZIARNO zaczyna realizację nowego projektu pt. „Ekologiczny Uniwersytet Ludowy - Innowacyjna Metoda Edukacji Dorosłych”. Projekt ten jest finansowany przez duńską Fundację Velux, która doceniła naszą wieloletnią działalność i powierzyła nam jego realizację.

W ramach projektu w Grzybowie zostanie opracowany oraz przetestowany kurs rolnictwa ekologicznego prowadzony metodą Uniwersytetu Ludowego. Metodę tę zapoczątkował już w połowie XIX wieku Duńczyk – Nikolai F. S. Grundtvig. Chciał on rozpropagować takie wartości jak: wychowanie obywatelskie, wiedza o kraju i regionie, edukacja środowiskowa, nowoczesna edukacja rolnicza oraz szeroko rozumiana animacja społeczno-kulturalna środowisk lokalnych. W ojczyźnie uniwersytetów ludowych – Danii, funkcjonuje dziś ok. 90 tego typu placówek. Również w Polsce można wskazać przynajmniej kilka inicjatyw, odwołujących się do tradycji uniwersytetów ludowych.

Całość: www.ziarno.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=167&lang=pl

Eko-uprawy.pl © 2024