Dziesiąta PIELGRZYMKA ROLNIKÓW EKOLOGICZNYCH

Jubileuszowa pielgrzymka 30.11.2013 zgromadziła na Jasnej Górze ok. 500 rolników ekologicznych. Razem modlili się o błogosławieństwo dla swej trudnej pracy i w kręgu dzielili się nawzajem owocami swej pracy, wysłuchali konferencji o. Stanisława Jaromi oraz zastanawiali nad przyszłością ruchu Ekologicznego Bożego Rolnictwa.

Prezentujemy tekst o. Stanisława przygotowany na ową pielgrzymkę i wydrukowany w piśmie EkoArka.

Ekologiczne Boże Rolnictwo 2013

Trwa polska debata na temat jakości żywności, przyszłości rolnictwa czy dobrostanu zwierząt hodowanych. Szczególne miejsce ma w niej obraz sytuacji zwierząt w hodowlach przemysłowych. Świat, który się nam okazuje jest rzeczywistością okrutną i dla zwierząt i dla ludzi…Nikt tego wprost nie chce powiedzieć, więc zrobię to ja: ten okrutny świat to efekt wielkiego procesu odrzucenia wartości, Pana Boga i zasad, które tradycyjnie funkcjonowały w naszej relacji do przyrody. Przedsiębiorczość została opanowana przez chciwość. Maksymalny zysk stał się celem, który uświęca wszystkie środki.  Konkurencja zniszczyła etykę i dobrosąsiedzkie relacje.Ten świat wodzi nas na pokuszenie, oferując produkt żywnościowy (zwłaszcza mięsny) tanio i na każdą okazję. Ten świat wspiera ulgami podatkowymi twórców takiego systemu - wielki agrobiznes powiązany z sieciami handlowymi i z producentami pasz i żywności GMO.

Całość artykułu: http://swietostworzenia.pl/2-aktualne/422-dziesiata-pielgrzymka-rolnikow-ekologicznych

Eko-uprawy.pl © 2024