Ekoplany Francuzów

seryFrancuski minister rolnictwa, Stéphane Le Foll, przedstawił program rozwoju sektora ekologicznego do końca 2017 roku.W minionej pięciolatce podwojono powierzchnię upraw ekologicznych w tym kraju i wynosi ono obecnie 3,8%, nastąpiło też zwiększenie spożycia produktów tego typu.

Do 2017 roku ma nastąpić kolejne podwojenie produkcji ekologicznej. Wiele wskazuje, że uda się pokonać bariery ograniczające szybki rozwój sektora eko. Po pierwsze, gospodarstwa zostaną dofinansowane i na ten cel w budżetu UE wyasygnowane zostanie 160 mln euro w następnej perspektywie budżetowej 2014-2020. Po drugie wsparta zostanie uprawa roślin białkowych, aby zmniejszyć uzależnienie od importu, na co przeznaczone zostanie 4 mln euro. Planowane jest też zatwierdzenie 20-procentowego komponentu w postaci biopaliw. Prowadzone będą też kampanie reklamowe podnoszące świadomość konsumentów, zwłaszcza młodych, na temat walorów zdrowotnych żywności ekologicznej.  W ramach programu CASDAR na lata 2014-2020 prowadzone też będą badania naukowe, rozwój doradztwa, szkolenia z zakresu ekologicznej produkcji.

Źródło: www.agriculture.gouv.fr, fruchtportal.de

Eko-uprawy.pl © 2024