Parlament Europejski za ekologią i wyrównaniem dopłat

Eko-Uprawy-0033PE opowiedział się za rozwiązaniem, które przewiduje uzależnienie 30 proc. dopłat bezpośrednich od tzw. zazieleniania, czyli spełniania wymogów ekologicznych przez rolników (chodzi o utrzymanie trwałych użytków zielonych i dywersyfikacja upraw). Jeśli rolnik nie spełniałby odpowiednich wymogów, otrzymywałby 70 proc. dopłat. Z tego obowiązku mają być jednak zwolnione małe gospodarstwa rolne do 10 hektarów.

Ponadto na działania środowiskowo-klimatyczne oraz rolnictwo ekologiczne ma być przeznaczone 25 proc. środków II filaru WPR, czyli programu Rozwój Obszarów Wiejskich, którego Polska jest obecnie największym beneficjentem.

PE opowiedział się też za przeznaczaniem 7 proc. powierzchni gruntów ornych na obszary proekologiczne (zielone). Z punktu widzenia naszych rolników ważne jest, że w definicji takich obszarów mieszczą się uprawy roślin strączkowych, a wymóg będzie obowiązywał gospodarstwa powyżej 10 hektarów.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,91446,13556342,PE_za_wyrownywaniem_doplat_i_bardziej_ekologicznym.html#ixzz2NXrIqWAv

Eko-uprawy.pl © 2024