Papież Franciszek, a święty Franciszek

Wczoraj, 13 marca 2013 roku, konklawe wyłoniło 266. papieża - ks. kard. Jorge Mario Bergoglio, Prymasa Argentyny, który przybrał imię Franciszek. Jako nowa głowa kościoła nawiązał w ten sposób do świętego Franciszka z Asyżu, który jest patronem ekologii.

Św. Franciszek z Asyżu, czyli Giovanni Bernardone, nazywany Biedaczyną z Asyżu (ur. w 1181 lub 1182 r., zm. 4.10.1226 r. w Asyżu) jest wyrazistą postacią wśród świętych w Kościele katolickim, znaną też wśród wyznawców innych religii i niewierzących. Jest symbolem prostoty, ubóstwa, pokory, skromności, poszanowania bliźnich, zwierząt i natury, umiłowania pokoju, wielkoduszności i radościi. Był bardziej sługą i baratem niż nauczycielem i przewodnikiem. Skupiał swoją uwagę na biednych, opuszczonych, skrzywdzonych z zatroskaniem patrząc na wszelkie przejawy zła. Z entuzjazmem podejmował dzieła będące w zgodzie z naturalnym porządkiem rzeczy. Choć nie był ekologiem w obecnym pojęciu tego słowa, to jego duch i nauka były w pełni ekologiczne, a dzieła powstały w oparciu  o chrześcijańską hierarchię wartości. Jego nauka może być przeciwwagą dla konsumpcjonizmu, poszukiwania zysków w sprzeczności ze środowiskiem naturalnym.

Franciszek z Asyżu urodził się w rodzinie zamożnego kupca. Pierwsze lata spędził w rodzinnym Asyżu, gdzie zdobył podstawowe wykształcenie. W wieku 21 lat wziął udział w wojnie pomiędzy Asyżem a Perugią i był uwięziony. 24 lutego 1208 roku Franciszek zaczął nosić prostą brązową tunikę – strój typowo plebejski. Chodząc boso, wzywał do czynienia pokuty. 16 kwietnia 1208 roku przyłączyli się do niego pierwsi bracia. Wiosną 1209 (lub 1210) roku Franciszek poprosił w Rzymie o zatwierdzenie napisanej przez siebie Reguły. Papież Innocenty III dopiero po proroczym śnie i zastanowieniu uprawomocnił franciszkański sposób życia, polecając głoszenie nawrócenia i pokuty. Porcjunkuli pod Asyżem stało kolebką franciszkanów. W 1219 roku Franciszek wyruszył na Bliski Wschód, a po powrocie zrzekł się przywództwa w zakonie. W następnym roku otrzymał stygmaty. Od 1225 roku Franciszek chorował na oczy, ale podróżował po kraju. W 1226 r. powrócił do Asyżu, gdzie umarł. Z miejsca pierwotnego pochówku ciało Franciszka zostało przeniesione 25 maja 1230 roku do wybudowanej specjalnie bazyliki na Colle del Paradiso w Asyżu.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Planing environmental and ecologycal Institute for quality life skierowało do papieża Jana Pawła II list z prośbą o wybór przewodnika dla ruchów nawołujących do poszanowania natury w jej nieskażonej postaci i 29 listopada 1979 roku w Liście Apostolskim Inter Sanctos uznano św. Franciszka z Asyżu Patronem Ekologów i Ekologii.

Problem nieposzanowania środowiska naturalnego wypływa z nieprzestrzegania przez człowieka właściwej hierarchii wartości, zachwiania wewnętrznej harmonii w samym człowieku i w następstwie zakłócenia relacji człowieka z  otaczającym go światem.

W 1981 roku w Krakowie franciszkanie założyli Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA, więcej na stronie www.refa.franciszkanie.pl oraz www.swietostworzenia.pl

Eko-uprawy.pl © 2024