Ułatwienia dla rolników ekologicznych?

6Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia do projektu nowelizacji ustawy o rolnictwie ekologicznym. Nowe przepisy mają upoważnić ministra rolnictwa do wydania rozporządzenia dotyczącego stosowania odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.
Celem proponowanej nowelizacji ma być wprowadzenie ułatwień dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa. Chodzi też o dostosowanie obowiązujących przepisów do wymogów europejskich. 
 
Dokończenie: http://finanse.wp.pl
Eko-uprawy.pl © 2024