Pozostałości pestycydów w produktach ekologicznych

Zrzeszenie europejskich organizacji ekologicznych, organ certyfikujący (European Organic Certifiers Council, EOCC) we wrześniu 2012 roku opublikował projekt na temat  pozostałości pestycydów w produktach ekologicznych. Zawiera on wytyczne dla organów certyfikujących, jak postępować podczas kontroli w przypadku wykrycia pozostałości pestycydów w produktach ekologicznych. Chodzi także o zharmonizowanie, ułatwienie i usprawnienie procesu wyjaśniającego w całej Unii Europejskiej.

Konsultacje społeczne spotkały się z reakcją z 10 państw członkowskich. Zawierały sugestie co do procedur, poziomu badań, sposobu wyjaśniania itp…

EOCC zaprasza na swoje stoiska na BioFach 2013, gdzie wytyczne w wersji 1.0 zostaną zaprezentowany publicznie.

Źródło: www.eocc.nu

Eko-uprawy.pl © 2024