Duńskie mity na temat polskiej żywnosci

Eko-Uprawy-0002Podważanie jakości polskiej żywności przez minister rolnictwa Danii Mette Gjerskov jest niedopuszczalne uważa minister Stanisław Kalemba. Przekazywane przez duńskie media stereotypy są bezpodstawne - podaje portal ministerstwa minrol.gov.pl

W Polsce dominują gospodarstwa rodzinne. Od pokoleń kultywuje się w nich dbałość o otaczające środowisko, gdyż każdy rolnik chce przekazać gospodarstwo swojemu następcy w jak najlepszym stanie, aby wiele następnych pokoleń mogło dalej prowadzić z powodzeniem produkcję rolną. Dlatego też poziom stosowanych środków chemicznych jest u nas znacząco niższy niż w krajach o intensywnym rolnictwie, z jakim np. mamy do czynienia od dziesięcioleci właśnie w Danii. Polscy rolnicy nie wykraczają poza 170 kg/ha w stosowaniu nawozów azotowych w produkcji roślinnej i nie ubiegają się o stosowanie żadnych derogacji na stosowanie wysokiego nawożenia azotowego, które w Danii wynosi dla przykładu 230 kg N/ha.

To nie w Polsce mieliśmy do czynienia z aferą E.coli, a wcześniej dioksynową. Choć z tego powodu ponieśliśmy znaczne straty w międzynarodowym handlu.

Polskie owoce i warzywa cieszą się uznaniem na całym świecie. Jesteśmy pierwszym producentem w Unii Europejskiej pieczarek i jabłek. Znana jest marka naszych owoców miękkich, w tym truskawek. Znaczące osiągnięcia mamy w uprawie papryki.

Wysuwając takie oskarżenia duńska minister rolnictwa powinna poprzeć je wynikami konkretnych badań z podaniem szczegółowych danych.

Ekologiczne rolnictwo

Rolnictwo ekologiczne stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa na świecie a także w Polsce. Pod koniec lat 90. w Polsce nastąpił wzrost zainteresowania tą dziedziną rolnictwa. Początkowo rolnictwo ekologiczne rozwijało się jako ruch społeczny.

W 2004 roku po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ramy prawne w zakresie rolnictwa ekologicznego zostały zastąpione przepisami unijnymi. Obowiązujące obecnie przepisy w zakresie rolnictwa ekologicznego, tj. rozporządzenie Rady 834/2007 oraz rozporządzenia wydane w jego trybie są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich co oznacza, że każdy producent ekologiczny w Unii Europejskiej ma w tym zakresie jednakowe obowiązki.

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce charakteryzuje się stałą dynamiką wzrostu, zarówno liczby gospodarstw ekologicznych, jak i powierzchni upraw ekologicznych. W 2012 r. w Polsce kontrolą jednostek certyfikujących objętych było blisko 26,5 tys. gospodarstw ekologicznych, gospodarujących na ponad 600 tys. ha. Na rynku działa też 270 przetwórni ekologicznych.

System kontroli, nadzoru i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym w Polsce jest sprawny, efektywny i gwarantuje ochronę konsumenta. Jednocześnie informuje, że audyt Komisji Europejskiej - Food and Veterinary Office, przeprowadzony w Polsce we wrześniu 2012 pozytywnie odniósł się do funkcjonowania tego systemu. W Polsce zwraca się szczególną uwagę na rozwój rolnictwa ekologicznego jako sektora przyjaznego środowisku, gwarantującego najwyższy poziom dobrostanu zwierząt a także wytwarzającego wysokie jakości produkty. Wsparcie tego sektora jest systematyczne, uporządkowane i całość prowadzona jest zgodnie z Planem Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2011 – 2014.

Źródło: minrol.gov.pl

Eko-uprawy.pl © 2024