Apel Kościołów o ochronę stworzenia!

Eko-Uprawy-0022W siedzibie Sekretariatu Episkopatu 16 stycznia 2013 roku przedstawiciele kościołów chrześcijańskich podpisali „Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”.
Bóg stworzył świat i przekazał go człowiekowi, aby ten korzystał z jego darów i nim zarządzał – mówi Pismo Święte w Księdze Rodzaju. Ludzie wierzący powinni dbać o środowisko, ograniczać szkodliwe działania, oszczędzać energię, zasoby ziemi, szanować wszystko, co żyje.

Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia sygnowali przedstawiciele Kościołów Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów, biskupi: Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Polskokatolickiego, Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski, ks. abp Józef Michalik - przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Polscy franciszkanie są zaangażowani w ekologię i z ich inicjatywy powstał Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. W komentarzu do tego ważnego dokumentu Franciszkanie z Krakowa zauważyli, że „zabrakło w nim odniesienia do najbardziej obecnie dyskutowanych kwestii ekologicznych (…) jak ochrona bioróżnorodności i najcenniejszych obszarów dzikiej przyrody w Polsce (...), zmiany klimatyczne i wpływ na nie marnotrawnego stylu życia (...) czy wprowadzanie do Polski GMO - organizmów modyfikowanych genetycznie. Brak też wiązanego z problematyką ekologiczną odniesienia do zwierząt i ich praw (ostatnio mocno dyskutowanego w kontekście uboju rytualnego) – podaje portal chrześcijańskich ekologów www.swietostworzenia.pl.

Na podstawie: Biuro Prasowe KEP 2013, www.swietostworzenia.pl

Eko-uprawy.pl © 2024