Zazielenienie spowoduje spadek dochodów?

11 uprawy ewelina wiacekRolnicy w całej Unii Europejskiej są zaniepokojeni propozycjami zaostrzenia przepisów dotyczących ekologii i gospodarowania gruntami w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Ostrzegają, że spowoduje to zmniejszenie produkcji żywności i pasz oraz podniesienie kosztów ich wytwarzania.

Opór wzbudza zazielenienie (greening) – pod tym pojęciem kryje się szereg obowiązków, jakie zostaną nałożone na producentów rolnych (konieczność utrzymania dotychczasowej powierzchni trwałych użytków zielonych w gospodarstwie, stosowanie minimum trzech upraw w zmianowaniu, udział jednej rośliny do 70%, 7% gruntów ornych trzeba przeznaczyć na ugory, zadrzewione działki, pasy buforowe, oczka wodne). Zazielenienie spowoduje spadek dochodów rolniczych po wyłączniu gruntów, zmniejszenie produkcji żywności i pasz.

Zazielenianie nie może oznaczać zmniejszenia zdolności produkcyjnej rolników ani zwiększenia kosztów.
Według propozycji eurodeputowanych, rolnicy w gospodarstwach od 10 do 30 ha mieliby obowiązek uprawiać dwa gatunki zbóż zamiast trzech (trzy byłyby w większych gospodarstwach), a ponadto żaden gatunek nie powinien pokrywać więcej niż 80% powierzchni upraw. Obszary proekologiczne stanowiłyby na początku 3% powierzchni gospodarstwa i byłyby stopniowo powiększane – 7% zostałoby osiągnięte w 2018 roku.

Jeśli rolnicy nie będą się stosować do nowych przepisów, wtedy KE będzie na nich nakładać kary - właściciel ziemi lub dzierżawca będzie miał potrącone aż 30% wyliczonych dla niego dopłat bezpośrednich. 

Na podstawie: Krzysztof Losz, Nasz Dziennik

Eko-uprawy.pl © 2024