Międzynarodowy system certyfikacji ekologicznej

Z końcem listopada dwie platformy wydające certyfikaty ekologiczne „EASY-CERT” oraz „bioC” połączyły się. „EASY-CERT” to platforma założona kilka lat temu przez dwa organy certyfikujące: szwajcarską firmę „bio.inspecta AG” oraz „Austria Bio Garantie”. ”. Firma „bioC” GmbH ma 10 lat doświadczenia w prowadzeniu takiej samej platformy w Niemczech. Razem posiadły szczegółowe i sprawdzone informacje (certyfikaty cyfrowe, certyfikaty zatwierdzenia etykiety itp.) o 60 000 certyfikowanych gospodarstwach rolnych, firmach technologicznych oraz spółkach handlowych znajdujących się na terenie większości państw europejskich i poza Europą.

Na podstawie Biuletynu EkoConnect

Eko-uprawy.pl © 2024