Wio koniku

Na fali „powrotu do natury” naukowcy zastanawiają się, czy nie warto pogodzić się ze zwierzętami pociągowymi. Paul Starkey w 2010 roku w raporcie dla Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zwrócił uwagę, że przez używanie ciągników wzrasta nie tylko zużycie nawozów sztucznych oraz oleju napędowego, ale także rzadko pomnażają się finansowe korzyści gospodarstwa. Zwiększają natomiast wydajność pracy, co prowadzi do wzmożonego wypierania ludzkiej siły roboczej. Tym samym rosną wyzwania dla przestrzeni miejskiej. W ramach niemieckiego projektu „Humussphäre“ od 2005 r. prowadzi się badania praktyczne, dotyczące używania koni pociągowych. Wyniki pokazują, że zwierzęta pociągowe są najaktualniejszym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych przyszłości.

Na podstawie Biuletynu EkoConnect

Eko-uprawy.pl © 2024