Moda na produkty z upraw ekologicznych

Obecnie polski rynek żywności ekologicznej szacowany jest na około 100 mln euro. Produkty ekologiczne kupuje prawie 7% polskich konsumentów. Przeważnie są to osoby w średnim wieku, którzy mieszkają w dużych aglomeracjach miejskich. Żywnością ekologiczną interesują się również rodzice, którzy chcą chronić dzieci przed żywnością pochodzącą z konwencjonalnych upraw, w których stosuje się bardzo dużo chemicznych środków produkcji. Żywność ekologiczna kupowana jest głównie w specjalistycznych sklepach, na półkach zlokalizowanych w ekologicznych wyspach w supermarketach bądź też bezpośrednio u rolników. Produkty ekologiczne pochodzą z gospodarstw ekologicznych, w których nie stosuje się sztucznych nawozów, chemicznych środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu oraz syntetycznych dodatków do pasz dla zwierząt. W uprawach ekologicznych duży nacisk stawia się na dbanie o jakość środowiska stosując naturalne metody produkcji, nienaruszające równowagi przyrodniczej. Producenci i przetwórcy żywności ekologicznej mają obowiązek oznaczenia swoich produktów certyfikatami. Należy pamiętać, że rolnictwo ekologiczne jest alternatywą dla intensywnej produkcji żywności w gospodarstwach konwencjonalnych. Znaczny rozwój gospodarstw ekologicznych w Polsce w ostatnich latach związany był z możliwością otrzymania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jedna gospodarstwa ekologiczne spotykają się z surowymi przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi. Założeniem produkcji ekologicznej jest tworzenie małych zakładów produkujących żywność na lokalny rynek. Przepisy krajowe i wspólnotowe dotyczące produkcji żywności ograniczają rozwój gospodarstw produkujących ekologiczną żywność. Określenie "żywność ekologiczna" często jest używane zamiennie z określeniem "zdrowa żywność".  „Zdrowa żywność” jest to nazwa stworzona dla celów marketingowych i nie narzuca ona  żadnych określonych standardów.

Eko-uprawy.pl © 2024