Badania w rolnictwie ekologicznym

Rolnictwo ekologiczne, podobnie jak pozostałe systemy produkcji rolniczej wymaga prowadzenia badań naukowych, które będą wspierały jego rozwój. Tradycyjna wiedza przekazywana przez doradców jak również w ramach stowarzyszeń rolników ekologicznych czy przez innych producentów rolnych na obecnym etapie rozwoju rolnictwa ekologicznego wymaga wsparcia. Większa czasochłonność i mniejsza wydajność produkcji w gospodarstwie ekologicznym nie zachęca do przechodzenia na ten sposób produkcji mimo wzrastającego popytu na rynku żywności ekologicznej. Rolnik ekologiczny a także przetwórca mając do dyspozycji dużo mniejszą gamę środków produkcji ponosi znaczne ryzyko wytwarzania tej żywności, które może być zminimalizowane poprzez wprowadzanie nowych, sprawdzonych ekologicznych technologii. Mając na celu wsparcie potrzebną wiedzą producentów żywności ekologicznej, resort rolnictwa w roku 2004 zainicjował na szeroką skalę prowadzenie badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

W szczegółowym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określono kierunki tematyczne obszarów badawczych i stawki dotacji, które obejmują prowadzenie badań w:  
- warzywnictwie (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi – stawka dotacji do 450.000 zł
- sadownictwie metodami ekologicznymi – stawka dotacji do 450.000 zł
- uprawach polowych metodami ekologicznymi – stawka dotacji do 450.000 zł
- produkcji zwierzęcej metodami ekologicznymi ( w tym produkty akwakultury) – stawka dotacji do 300.000 zł
- przetwórstwie produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymi – stawka dotacji do 300.000 zł
- ochronie zdrowia zwierząt – stawka dotacji do 200.000 zł
- zakresie marketingu, promocji oraz analizy rynku – stawka dotacji do 200.000 zł

Źródło: MRiRW

Eko-uprawy.pl © 2024