Wsparcie rolnictwa ekologicznego

W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, ze względu na swój pozytywny wpływ na otaczające nas środowisko, rolnictwo ekologiczne było wspierane w ramach programów rolnośrodowiskowych. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zwrócono większą uwagę na wsparcie działań rynkowych, a działanie rolnośrodowiskowe zostało zmodyfikowane. W ramach PROW 2007-2013 uruchomiono dwa działania z osi pierwszej, nakierowane m.in. na wsparcie rolnictwa ekologicznego tj.: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz „Działania informacyjne i promocyjne”. Działania w ramach osi pierwszej nakierowane są na poprawę konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Pomoc w ramach działań wynika z założenia, że wspieranie sektora rolnictwa ekologicznego może być sposobem na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Oczywiście ekologiczni producenci rolni mogą również korzystać, na zasadach ogólnych, z innych działań przewidzianych w Programie.

Źródło: MRiRW

Eko-uprawy.pl © 2024