Niższe plony z upraw ekologicznych

Według CBR na podstawie Agra Europe, naukowcy kanadyjscy porównywali plony uzyskiwane w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym. Stwierdzono, że na tym samym terenie w rolnictwie konwencjonalnym można uzyskać plony o 34% wyższe niż w rolnictwie ekologicznym - średnio różnica ta wynosi 25%. Dzięki dobrym praktykom rolniczym, takim jak płodozmian, czy stosowanie różnych odmian roślin, spadek wysokości plonów można zmniejszyć do 13%. W najmniejszym stopniu różnią się plony owoców, a także soi, w największym natomiast - plony warzyw i niektórych zbóż. Krytycy rolnictwa ekologicznego podkreślają, że przy stosowaniu jego zasad należy przeznaczać pod uprawę więcej gruntów niż w przypadku rolnictwa tradycyjnego, co likwiduje korzystne dla środowiska skutki stosowania mniejszej ilości związków chemicznych. Szerokie zastosowanie rolnictwa ekologicznego spowoduje obniżenie produkcji żywności o 1/3, podczas gdy według nawet najostrożniejszych szacunków produkcja żywności na Ziemi powinna wzrosnąć o 50% w ciągu następnych 20 lat. Brytyjscy badacze wyrażają opinię, że można podnieść plonowanie upraw ekologicznych poprzez zastosowanie nawożenia azotem, ale nie tylko naturalnymi nawozami. Najlepsze wyniki ekonomiczne uzyskałoby się stosując eko uprawy wraz z konwencjonalnym rolnictwem.
Źródło: freshplaza.com, fruchtportal.de
 
Eko-uprawy.pl © 2024