Dezynfekcja źródłem skażenia żywności

Ostatnio coraz częściej słyszy się o skażeniu żywności substancjami z grupy czwartorzędowych związków amoniowych – chlorekiem benzalkoniowym (BAC) i chlorekiem didecylodimetyloamoniowym (DDAC). Najważniejszym ich źródłem są środki dezynfekcyjne i czyszczące stosowane w domu, handlu i rolnictwie.

Zawartość wspomnianych związków określają normy toksykologiczne, ale wciąż jeszcze brak jednoznacznych podstaw naukowych, aby stwierdzić ich szkodliwość w Europie (w USA norma wynosi 0,1 mg/kg masy ciała). Zgodnie z prawem europejskim obowiązują jednak ograniczenia jak dla wszystkich pestycydów, które nie są zatwierdzone do stosowania w żywności, i minimalna zawartość w żywności tych związków nie może przekroczyć 0,01 mg/kg.

Źródło: bio-markt.info, fruchtportal.de

Eko-uprawy.pl © 2024