Zwalczanie mszyc na plantacjach nasiennych ziemniaka

ziemniakiW bieżącym roku loty mszyc rozpoczęły się w całym kraju znacznie wcześniej niż w latach 2010 i 2011 oraz zbiegły się w czasie ze wschodami ziemniaków. To sprawia, że zagrożenie wirusami, szczególnie najważniejszym gospodarczo wirusem Y ziemniaka jest duże. W związku z tym, zaleca się przeprowadzenie zabiegu zwalczania mszyc na plantacjach nasiennych z użyciem dopuszczonych do stosowania preparatów – najlepiej o działaniu systemicznym. Wraz z pojawieniem się pierwszych objawów porażenia roślin przez wirusy, należy rozpocząć wykonywanie selekcji negatywnej, aby do minimum ograniczyć liczbę źródeł wirusów na plantacji. Jest to ważny zabieg agrotechniczny polegający na usunięciu z plantacji nasiennej roślin wadliwych, w tym głównie źródeł wirusów. Dobrze wykonana selekcja znacznie ogranicza szerzenie się wirusów oraz zwiększa efekt chemicznego zwalczania mszyc jako wektorów chorób wirusowych. Ponieważ symptomy porażenia nie występują jednocześnie, selekcję negatywną należy przeprowadzać kilka razy.
Szczegółowe informacje oraz pomoc merytoryczną można uzyskać w Zakładzie Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie koło Koszalina. 
 
Źródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Eko-uprawy.pl © 2024